Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Requirement analysis33968/2199/2122/1/38
Studiegids

Requirement analysis

33968/2199/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektronica-ICT als Requirement analysis
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij een softwareproject is goede requirements analyse onmisbaar: het correct beschrijven en begrijpen van de vereisten van de klant zijn de eerste stap voor een succesvol opgeleverd IT project. In dit opleidingsonderdeel zullen we bekijken wat het belang is van requirements en wat deze requirements juist inhouden. We bekijken dit vanuit het perspectief van de klant en de business analyst en zullen verschillende technieken zien om deze requirements te gaan bepalen: workshops, interviews, design thinking, business model canvas,... Daarnaast kijken we ook hoe we de verschillende users kunnen bepalen, beschrijven en onderscheiden en maken we de eerste stap naar het opstellen van use cases. Om het proces te vervolledigen, leren we hoe requirements correct te documenteren en te valideren en hebben we ook specifieke aandacht voor het opstellen van data-requirements en requirements analyse in agile projecten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.6. Application Design
Onderscheidt de verschillende gebruikers van een applicatie en kan de correcte vereisten herkennen voor elk type gebruiker.
Past de correcte technieken toe om requirements te verzamelen en te documenteren.
B.1. Design and Development
Stelt een use case diagram op met scenario's op basis van requirements.
E.5. Process Improvement
Herkent methodes voor procesverbetering.
F.1. Taakanalyse
Erkent het belang van het opstellen van requirements binnen een IT project.
Herkent de noden en vereisten van de klant en kan deze op een correcte manier documenteren.
Stelt een use case diagram op met scenario's op basis van requirements.
G.1. Mondelinge communicatie
Spreekt voor multi-culturele groepen en past tekst aan aan doelpubliek
Neemt interviews af met oog voor niveau klant en nodige functionele en technische vereisten
G.2. Schriftelijke communicatie
Schrijft samenhangende teksten over onderwerpen die vertrouwd zijn of van zakelijk belang zijn

Leerinhoud

Bij een softwareproject is goede requirements analyse onmisbaar: het correct beschrijven en begrijpen van de vereisten van de klant zijn de eerste stap voor een succesvol opgeleverd IT project. In dit opleidingsonderdeel zullen we bekijken wat het belang is van requirements en wat deze requirements juist inhouden. We bekijken dit vanuit het perspectief van de klant en de business analyst en zullen verschillende technieken zien om deze requirements te gaan bepalen: workshops, interviews, design thinking, business model canvas,... Daarnaast kijken we ook hoe we de verschillende users kunnen bepalen, beschrijven en onderscheiden en maken we de eerste stap naar het opstellen van use cases. Om het proces te vervolledigen, leren we hoe requirements correct te documenteren en te valideren en hebben we ook specifieke aandacht voor het opstellen van data-requirements en requirements analyse in agile projecten.

Studiematerialen (lijst)

Software Requirements (Developer Best Practices)Verplicht€ 30,45
 • Auteur: Karl Wiegers, Joy Beatty

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:

De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Opdrachten doorheen het semester. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie.

Opdrachten:

Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.