Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Begeleiding gedragsproblemen28005/2200/2122/1/19
Studiegids

Begeleiding gedragsproblemen

28005/2200/2122/1/19
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vandenberghe Charlotte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

In dit olod gaan we dieper in op de begeleiding van gedragsproblemen. Op basis van de observatie van een kind/jongere met gedragsproblemen en zijn dossier, stel je zelf een therapieplan op dat je presenteert aan de leden van de school. Op basis van hun feedback, herwerk je je therapieplan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren over het verschil tussen de eigen interpretatie op basis van de observatie en het dossier van de cliënt
Praktijkonderzoek
een haalbaar therapieplan opstellen voor de geobserveerde cliënt op basis van de kritische reflectie
op basis van de feedback van het schoolteam het therapieplan herwerken
Psychologische praktijk
geobserveerd gedrag van een cliënt met een gedragsprobleem interpreteren op basis van de verschillende theoretische kaders (biopsychosociaal, orthopedagogisch, systeemgericht en de classificatie van gedragsproblemen binnen klinisch-psychiatrische systemen
relevante, recente, internationale bronnen selecteren bij het opzoeken van informatie rond gedragsproblemen
Rollen opnemen
het therapieplan op de school toelichten aan het schoolteam

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht