Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Preventie en educatie28008/2200/2122/1/24
Studiegids

Preventie en educatie

28008/2200/2122/1/24
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Weyns Tessa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

In dit olod werk je in samenspraak met een organisatie een preventiecampagne uit, en evalueer je deze na afloop. Tijdens de lessen word je begeleid in het doorlopen van de verschillende stappen en verwerf je de nodige theoretische kennis en vaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
bij het opzetten van een preventie-initiatief de keuze voor individuele of algemene preventie motiveren
bij het opzetten van een preventie-initiatief de keuze voor primaire, secundaire of tertiaire preventie motiveren
bij het opzetten van een preventie-initiatief het opzet toetsen aan de beïnvloedende en/of belemmerende factoren in de rand
een preventiecampagne opzetten, rekening houdend met het doelpubliek
een preventie-initiatief opzetten aan de hand van de principes van de wenselijke preventie
een preventie-initiatief opzetten aan de hand van de principes van projectmatig werken
Psychologische praktijk
bij het opzetten van een preventie-initiatief de beïnvloedende en/of belemmerende factoren in de rand in kaart brengen
een initiatief analyseren op basis van de basisvoorwaarden voor preventie
motiveren waarom een initiatief zich situeert binnen de preventie, en niet binnen algemeen beleid en/of curatie
motiveren waarom een initiatief zich situeert binnen de primaire, secundaire of tertiaire preventie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- cursus 'Preventie en educatie'
- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht