Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Psychotherapeutische technieken28009/2200/2122/1/58
Studiegids

Psychotherapeutische technieken

28009/2200/2122/1/58
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Neucker Elke
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Waarin verschillen coaching, counseling en psychotherapie? Wat zijn enkele typische interventies van de vier grote psychotherapiestromingen? Naast deze vragen maken we kennis met recente technieken zoals mindfulness en zelfcompassie, en oefenen we het counselinggesprek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
psycho-educatie geven bij een casus
een mindfulnessoefening geven
interventies vanuit de verschillende therapeutische stromingen toepassen in het kader van een counselinggesprek
Psychologische praktijk
een handelingsplan opmaken als voorbereiding op een counselinggesprek bij een complexe casus
Rollen opnemen
een professionele houding aannemen als counselor tijdens een counselinggesprek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on60,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht