Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Capita selecta volwassenen en senioren28012/2200/2122/1/63
Studiegids

Capita selecta volwassenen en senioren

28012/2200/2122/1/63
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smajli Emine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In dit olod bespreken we een aantal stoornissen die gepaard gaan met ouder worden, waarbij we dieper ingaan op de begeleiding en behandeling ervan. Naast o.a. schizofrenie, verslaving, suïcide bespreken we ook dementie uitgebreid. We nemen een dementiescreeningsvragenlijst af, analyseren en interpreteren de resultaten, en koppelen deze terug aan de cliënt via een gesprek en een rapport.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
een observatieverslag schrijven van een testafname door een teamlid van een cliënt met een zorgvraag
een professioneel verslag schrijven van de afgenomen dementiescreeningstest
Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren over eigen gedrag en gevoelens bij testafname bij de persoon met een vermoeden van dementie
kritisch reflecteren over eigen gedrag en gevoelens tijdens de terugkoppeling van de resultaten aan de proefpersoon
Praktijkonderzoek
de behandeling van verslaving, schizofrenie, suïcide en/of stoornissen die gepaard gaan met ouder worden beschrijven
de resultaten van een dementiescreeingstest correct interpreteren
een dementiescreeningstest afnemen bij een senior met een vermoeden van dementie en een gezonde senior
Psychologische praktijk
de meest recente wetenschappelijke en/of (inter)nationale inzichten m.b.t. de etiologie van verslaving, schizofrenie, suïcide en/of stoornissen die gepaard gaan met ouder worden uitleggen
uitleggen wat wel en niet werkt in preventiecampagnes tegen drugs- en/of alcoholmisbruik
Rollen opnemen
adviezen formuleren op basis van een testafname van een cliënt met een vermoeden van dementie
constructieve feedback geven aan een teamlid over de testafname van een cliënt met een problematiek
op basis van een casus adviezen formuleren voor de problematiek van verslaving, schizofrenie, suïcide en/of stoornissen die gepaard gaan met ouder worden
op basis van een casus begeleidingsvoorstellen formuleren, rekening houdend met de problematiek
op een professionele manier de proefpersoon met een vermoeden van dementie informeren over zijn resultaten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving
- handboek: Nevid, J., Spencer, R. & Greene, B. (2021). Psychiatrie, een inleiding. Amsterdam: Pearson. ISBN 9789043038126

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarProjectopdracht70,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen