Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Recht1203/2200/2122/1/66
Studiegids

Recht

1203/2200/2122/1/66
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Laureys Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. Je volgt dit olod in zelfstudie.

De psychologisch consulent kan zonder een goede theoretische kennis van de juridische wereld moeilijk aan de slag. Een aanverwante discipline als recht verruimt de denkwereld van de afgestudeerde. De veelheid aan werkdomeinen, probleemstellingen en interdisciplinaire samenwerking vereisen een gedegen juridische kennis bij het begeleiden van cliënten. De confrontatie met deze veelheid aan vragen is een uitdaging om individuele problemen binnen de juiste context te situeren. Op deze manier slaagt de psychologisch consulent erin het welzijn van de cliënt te bevorderen en samen met hem of haar tot een realiseerbare oplossing te komen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
juridische begrippen die voorkomen in voorbeelden uit de actualiteit verduidelijken 
Psychologische praktijk
actuele thema’s binnen het vigerend sociaal recht en/of de staatsstructuur kritisch beoordelen
de concrete (sociaal) juridische rechtsregels op een concrete sociale casus toepassen  
de financiering en organisatie van het socialezekerheidsrecht kritisch analyseren
de invloed van de staatsstructuur en het sociaal recht binnen het werkveld van de psychologisch consulent weergeven
de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten en hun gevolgen uitleggen
het sociaal statuut van de zelfstandige met dit van de werknemers vergelijken
probleemsituaties die zich situeren binnen de relatie werkgever-werknemer analyseren
Rollen opnemen
als psychologisch consulent een cliënt, zelfstandige of werknemer, op sociaal en juridisch vlak adviseren
beschrijven hoe actuele (inter)nationale ontwikkelingen op sociaalrechtelijk vlak van invloed zijn op het functioneren van de psycholoog
de invloed van een (sociaal) juridische regel op psychologische hulpverlening weergeven
een cliënt over een actueel sociaal probleem informeren
sociaaljuridische informatie verduidelijken aan een cliënt

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de digitale leeromgeving
- handboek: Laurysens, L., De Bruyckere, L., Verdeyen V. & Polspoel G. (2021). Praktisch sociaal recht. Berchem, België: De Boeck. ISBN 9789030698692
OF handboek van academiejaar 2019 - 2020 of 2020-2021

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)100,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen