Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Economie24990/2200/2122/1/38
Studiegids

Economie

24990/2200/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verwimp Marianne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. Je volgt dit olod in zelfstudie.

Dit olod legt een brug tussen de economische theorie en de actualiteit. Je leert de context van het dagelijks leven beter begrijpen. Je krijgt inzicht in het dagelijks economisch leven in ons land, in hoe we keuzes maken en hoe een geglobaliseerde wereld ons dagelijks leven beïnvloedt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
schriftelijk verslag uitbrengen van een in groep gevormd antwoord
Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren over de eigen rol in teamwerk
Praktijkonderzoek
relaties tussen (economische) variabelen voorstellen in een grafische weergave
Psychologische praktijk
een gefundeerd antwoord met inbegrip van een groepsmening formuleren op een vraag rond economisch beleid
het begrip BBP met zijn meting en beperkingen toepassen op een casus
het effect van een gebeurtenis of beleidsmaatregel op de vijf streefdoelen van het economisch beleid afleiden
keuzegedrag van de consument in een praktijksituatie interpreteren aan de hand van de beïnvloedende factoren
keuzegedrag van de producent in een praktijksituatie interpreteren aan de hand van de beïnvloedende factoren
relevante, recente, internationale bronnen (inclusief cijfermateriaal) interpreteren aan de hand van de principes van de economie
relevante, recente, internationale bronnen (inclusief cijfermateriaal) opzoeken aan de hand van voorbeelden
Rollen opnemen
een schriftelijk verslag beoordelen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving
- handboek: De Velder, S. & De Cnuydt, I. (2021). Economie vandaag. Gent, België: Academia Press.
ISBN 9789401477994
OF: handboek van academiejaar 2019 - 2020 of 2020-2021

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht