Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Algemene psychologie (5ECTS)34180/2200/2122/1/61
Studiegids

Algemene psychologie (5ECTS)

34180/2200/2122/1/61
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Spegelaere An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. Voor dit olod volg je de lessen van het olod 'algemene psychologie' 3 ECTS uit het nieuwe curriculum.

In dit olod wordt een overzicht gegeven van de algemene psychologie of functieleer. Wat is psychologie en hoe is deze als wetenschap ontstaan? Wat zijn de laatste evoluties? Nemen we allemaal hetzelfde waar? Is ons geheugen betrouwbaar? Wat motiveert ons? Wat is de invloed van belonen en straffen? In dit olod maken we kennis met de psychologie als wetenschap, gaan we dieper in op de waarneming, het geheugen, de leerprocessen, motivatie en emoties. Algemene psychologie legt een algemene theoretische basis waarop in andere olods wordt voortgewerkt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
in een onderzoek de belangrijkste elementen van de verschillende types van psychologisch onderzoek onderscheiden
op basis van de leertheoretische principes een stappenplan ontwerpen om gedrag te veranderen
Psychologische praktijk
de geschiedenis van de psychologie met zijn grondleggers in eigen woorden uitleggen
recente, relevante, internationale vakliteratuur interpreteren aan de hand van de geziene leerstof
de gegevens en resultaten uit een beschreven psychologisch experiment interpreteren
de belangrijkste begrippen en theorieën uit de algemene psychologie in eigen woorden uitleggen
aantonen hoe de verschillende psychologische stromingen de belangrijkste cognitieve processen benaderen
op basis van de de verschillende theorieën van cognitieve functies (bv. geheugen, denken, waarneming…) een casus interpreteren
op basis van de de verschillende theorieën van emoties een casus interpreteren
op basis van de de verschillende theorieën van motivatie een casus interpreteren
op basis van de leertheorieën een casus interpreteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving
- handboek: Craeynest, P., Craeynest, M. & Meuleman, S. (2017). Algemene psychologie, een inleiding. Leuven, België: Acco. ISBN 9789463441902
OF: handboek van academiejaar 2019-2020 of 2020-2021

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
  • Opmerking: Je volgt de lessen van het olod 'algemene psychologie' 3 ECTS uit het nieuwe curriculum.
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)109,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off5,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off5,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht