Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Neurowetenschappen27964/2200/2122/1/80
Studiegids

Neurowetenschappen

27964/2200/2122/1/80
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Valk Marie-Fleur
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. Je volgt dit olod in zelfstudie.

In dit olod gaan we dieper in op het zenuwstelsel en gedragsneurologische stoornissen (bv. afasie, apraxie, waarnemingsstoornissen...). We bespreken de functies van verschillende delen van het zenuwstelsel in relatie tot het menselijk gedrag, gedragsneurologische stoornissen, en hogere hersenfuncties. Tenslotte leer je de correcte psychodiagnostische test selecteren, en behandelingsadviezen formuleren bij gedragsneurologische stoornissen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
de correcte psychologisch test(s) selecteren om de werking van hogere hersenfuncties te analyseren
Psychologische praktijk
de bouwstenen van het zenuwstelsel ten opzichte van elkaar weergeven in een tekening
de functie van de verschillende bouwstenen van het zenuwstelsel in eigen woorden uitleggen
de impact van hersenfunctiestoornissen op het dagelijkse functioneren in eigen woorden uitleggen
de oorzaak van gedragsneurologische stoornissen in eigen woorden uitleggen
de rol van delen van het centrale zenuwstelsel bij hogere hersenfuncties en gedragsneurologische stoornissen in eigen woorden uitleggen
de rol van het perifeer zenuwstelsel binnen gedragsneurologische stoornissen in eigen woorden uitleggen
het verband tussen gedragsneurologische stoornissen en bepaalde locaties in het zenuwstelsel in eigen woorden uitleggen
het verloop van gedragsneurologische stoornissen in eigen woorden uitleggen
hogere hersenfuncties in eigen woorden uitleggen
verschillende methoden van neurologische beeldvorming in eigen woorden uitleggen
Rollen opnemen
behandelingsadviezen formuleren na diagnostiek van gedragsneurologische stoornissen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving
- handboek: Bakker, J.J. (2013). Gedragsneurologie voor paramedici. Utrecht, Nederland: De Tijdstroom. ISBN 9789058982377
OF: handboek van academiejaar 2019 - 2020 of 2020 - 2021

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen