Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Arbeids- en organisatiepsychologie: practicum27979/2200/2122/1/08
Studiegids

Arbeids- en organisatiepsychologie: practicum

27979/2200/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Dingenen Arno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. De lessen worden ingericht als begeleidingsmomenten.

In dit olod komt vooral het instrumentarium rond selectie binnen de arbeids- en organisatiepsychologie aan bod. We bespreken een aantal (psychologische) tests en vragenlijsten, al dan niet computergestuurd. We leren de tests afnemen, scoren en interpreteren. We linken die testen aan informatie verzameld uit gesprekken / interviews, uit observatie en uit assessmenttechnieken. Hiervan wordt een analyse en synthese gemaakt, wat in een rapport of advies resulteert.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
de resultaten en interpretatie van tests voor personeelsselectie correct weergeven in een verslag
Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren over de overeenkomsten en/of verschillen tussen je eigen competenties en voorkeuren, en de specifieke kenmerken van het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie
kritisch reflecteren over je uitslagen op psychologische tests binnen het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie
Praktijkonderzoek
een geïntegreerde interpretatie maken van observatiegegevens, interviewgegevens en/of testresultaten
een testbatterij voor personeelsselectie samenstellen voor een concrete functie
gegevens van psychologische tests op een verantwoorde wijze interpreteren (i.e. binnen de grenzen van de meetpretentie van de test)
motiveren of een kandidaat geschikt is voor de functie op basis van de geïntegreerde interpretatie van de data (tests, interview, observatie…)
motiveren welke data (bvb., uit tests, interviews, referenties…) verzameld moeten worden om een antwoord te vinden op een concrete (onderzoeks)vraag op het gebied van personeelsselectie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
  • Opmerking: de lessen worden ingericht als begeleidingsmomenten
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht25,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on65,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht25,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on65,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht