Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
School- en pedagogische psychologie: practicum27981/2200/2122/1/76
Studiegids

School- en pedagogische psychologie: practicum

27981/2200/2122/1/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smajli Emine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. De lessen worden ingericht als begeleidingsmomenten.

In dit olod gaan we in op het kader van de handelingsgerichte diagnostiek binnen de school- en pedagogische psychologie. We doorlopen de volledige cyclus en oefenen de vaardigheden in aan de hand van verschillende opdrachten. Hierdoor leer je hoe je een situatie rondom een leerling kan analyseren, samen met de betrokkenen, en bekijk je hoe je die situatie kan verbeteren. Daarnaast leer je hoe je de specifieke zorgvragen bij kinderen/jongeren kan benaderen. Tenslotte leer je op zoek te gaan naar de mogelijke begeleiding en aanpak, en adviezen te formuleren naar ouders, kinderen/jongeren en de school.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
de terminologie van het handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek correct hanteren in een praktijksituatie
een eindrapport schrijven voor de ouders en het kind/jongere volgens de principes van het handelingsgericht werken
Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren over de ondernomen stappen (door ouders, kind, school) rond de zorgvraag van de ouders
kritisch reflecteren over de overeenkomsten en/of verschillen tussen de eigen competenties en voorkeuren, en de specifieke kenmerken van het werkveld van de school- en pedagogische psychologie
Praktijkonderzoek
het kader van handelingsgericht werken (intake, strategie, onderzoek…) zelfstandig toepassen op de concrete zorgvraag van de ouder en het kind/jongere
op basis van de hulpvraag van de ouder en het kind/jongere een testbatterij samenstellen
Psychologische praktijk
een probleemanalyse uitvoeren volgens de handelingsgerichte diagnostiek
hypothesen formuleren volgens de handelingsgerichte diagnostiek
naar aanleiding van een onderwijsgerelateerd probleem een professioneel intakegesprek voeren met de ouders en het kind/jongere
zorgvragen (van de ouders en het kind/jongere) analyseren volgens het handelingsgericht werken
Rollen opnemen
aanbevelingen aan de ouders en het kind/jongere formuleren over een concrete zorgvraag over hun kind volgens de handelingsgerichte diagnostiek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving
- handboek: Pameijer, N. & Van Beukering, T. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering. Leuven, België: Acco. ISBN 9789033497933
OF: handboek academiejaar 2020-2021

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
  • Opmerking: de lessen worden ingericht als begeleidingsmomenten
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on85,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on85,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht