Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Klinische psychologie: practicum27983/2200/2122/1/47
Studiegids

Klinische psychologie: practicum

27983/2200/2122/1/47
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deglein Linde
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Klinische psychologie: theorie en thema OF simultaan te volgen met Mens en gezondheid 2.

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. De lessen worden ingericht als begeleidingsmomenten.

In dit olod gaan we dieper in op de diagnostische cyclus binnen het werkveld van de klinische psychologie. Alle fasen komen aan bod en worden ingeoefend door verschillende opdrachten. We schenken hierbij veel aandacht aan het versterken van je sociale en communicatieve vaardigheden en de opbouw van een vertrouwensrelatie met je cliënt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
de resultaten van een intakegesprek weergeven in een diagnostisch verslag
de correcte gespreksvaardigheden in de context van een counselingsgesprek gebruiken
Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren over de overeenkomsten en/of verschillen tussen je eigen competenties en voorkeuren, en de specifieke kenmerken van het werkveld van de klinische psychologie
Praktijkonderzoek
een adviesgesprek voorbereiden op basis van een casus
Psychologische praktijk
een intakegesprek voeren n.a.v. een vraag van een cliënt
op basis van het intakegesprek gemotiveerd de hulpvraag en bijhorende hypothesen formuleren
Rollen opnemen
een adviesgesprek voeren op basis van de voorbereiding ervan

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
  • Opmerking: de lessen worden ingericht als begeleidingsmomenten
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on35,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on35,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen