Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Psychodiagnostische methoden 227986/2200/2122/1/52
Studiegids

Psychodiagnostische methoden 2

27986/2200/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhaeghe Ivan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. De lessen worden ingericht als begeleidingsmomenten.

In Psychodiagnostische methoden 2 wordt het theoretisch kader vanuit de ‘klassieke testtheorie’ aangevuld met een meer actuele benadering, m.n. de item-responstheorie die de recente testontwikkeling sterk beïnvloedt.

De meeste aandacht gaat echter naar de bespreking van enkele grote domeinen van de psychodiagnostiek. Elk domein wordt eerst theoretisch gesitueerd. Daarna bespreken we een aantal representatieve instrumenten, testen en vragenlijsten, binnen dit domein.

Binnen het cognitief onderzoek (intelligentieonderzoek) gaan we in op het belangrijkste psychometrische model van de structuur van intelligentie, het CHC-model. We bespreken de invloed van dit model op de actuele intelligentietestontwikkeling en op de interpretatie van scores op intelligentietests.
Binnen het neuropsychologisch onderzoek bespreken we volgende domeinen: geheugen, aandacht en executief functioneren, visuele en visueel-ruimtelijke informatieverwerking, taal, sociale cognitie en motoriek.

We bespreken aspecten van persoonlijkheidsonderzoek, zowel vanuit het standpunt van de algemene persoonlijkheidspsychologie als vanuit het standpunt van de psychopathologie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
de beperkingen van de klassieke intelligentietests (WPPSI-III, WISC-III, WAIS-IV) uitleggen vanuit het perspectief van het CHC-model
de gevolgen van de verschillen tussen de Cattell-Horn Gf-Gc theorie en Carrolls 3-stratumtheorie voor de interpretatie van intelligentiescores uitleggen
de principes en de risico’s van de cross-batterijbenadering in eigen woorden uitleggen
de relevantie en de beperkingen van projectieve technieken in het kader van persoonlijkheidsonderzoek in eigen woorden uitleggen
voor elk van de domeinen van neuropsychologisch onderzoek de keuze voor de tests die voor het onderzoek van deze functies kunnen worden gebruikt motiveren
Psychologische praktijk
de basisideeën van Cattells Investment theory in eigen woorden uitleggen
de basisprinicpes van het vijf-factorenmodel (Big Five) kritisch bespreken
de belangrijkste beperkingen van de klassieke testtheorie in eigen woorden uitleggen
de belangrijkste principes en parameters van eenvoudige item-responsmodellen in eigen woorden uitleggen
de gebruiksmogelijkheden van de item-responstheorie in eigen woorden uitleggen
in eigen woorden uitleggen hoe de item-responstheorie voor de beperkingen van de klassieke testtheorie een oplossing biedt
in eigen woorden uitleggen hoe in de recente ontwikkelingen van het CHC-model neuropsychologische concepten worden geïntegreerd

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- cursus 'Psychodiagnostische methoden 2'
- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
  • Opmerking: de lessen worden ingericht als begeleidingsmomenten
Werktijd buiten de contacturen92,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen