Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Psychodiagnostische methoden: practicum27987/2200/2122/1/86
Studiegids

Psychodiagnostische methoden: practicum

27987/2200/2122/1/86
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhaeghe Ivan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Psychodiagnostische methoden I EN geslaagd voor Differentiële psychologie EN simultaan te volgen met Psychodiagnostische methoden 2.

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. De lessen worden ingericht als begeleidingsmomenten.

Tijdens het practicum Psychodiagnostische methoden worden enkele intelligentietesten grondig bestudeerd. Er wordt aandacht besteed aan de correcte afname van deze instrumenten, de correcte uitwerking van de scores en een wetenschappelijk gefundeerde interpretatie van de resultaten.

We leggen regelmatig het verband met de basisnoties m.b.t. psychodiagnostische instrumenten die in het olod Psychodiagnostische methoden 1 aan bod kwamen en met de wetenschappelijke theorievorming (het CHC-intelligentiestructuurmodel en neuropsychologisch onderzoek) die in Psychodiagnostische methoden 2 werd uiteengezet.

Aan de hand van de concrete inoefening van toonaangevende intelligentietesten wordt de globale basishouding die geldt bij afname van om het even welk psychodiagnostisch instrument besproken en ingeoefend.

We besteden aandacht aan de rapportage van de bevindingen van psychodiagnostisch onderzoek. Zowel de schriftelijke rapportage, het psychodiagnostisch verslag, als de mondelinge rapportage t.a.v. cliënten en relevante derden (teamleden, andere gezondheidsprofessionals) komen aan bod. Deze vaardigheden oefen je in aan de hand van opdrachten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
de resultaten van een intelligentieonderzoek in een psychodiagnostisch verslag weergeven
Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren over het eigen psychodiagnostisch handelen
Praktijkonderzoek
afgeleide scores interpreteren (bv. opzoeken van betrouwbaarheidsintervallen, nagaan of verschilscores statistisch significant zijn, nagaan van base rates…)
de afgeleide scores van een intelligentieonderzoek op een correcte manier interpreteren zodat uitspraken kunnen worden gedaan over het (profiel van) cognitief functioneren
de antwoorden na afname van een testbatterij omzetten in ruwe scores
de antwoorden van een cliënt bij afname van een testbatterij correct noteren
een individuele intelligentiebatterij (WISC-III, WPPSI-III, WAIS-IV, WNV) op een correcte manier afnemen
relevante observatiegegevens tijdens een testafname voldoende volledig noteren
Rollen opnemen
op een gepaste manier een werkrelatie aangaan met een cliënt zodat een testafname op een adequate manier kan verlopen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- cursus 'Psychodiagnostische methoden: practicum'
- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
  • Opmerking: de lessen worden ingericht als begeleidingsmomenten
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen