Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Interculturele communicatie7029/2200/2122/1/76
Studiegids

Interculturele communicatie

7029/2200/2122/1/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smajli Emine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. Voor dit olod volg je de lessen van het olod 'professioneel handelen 2' 6 ECTS uit het nieuwe curriculum welke doorgaan in semester 1.

In dit olod bekijken we het concept cultuur meer in detail. We gaan in op verschillende vragen: wat is cultuur, wat is culturele communicatie, hoe kunnen we (intercultureel) communiceren ... Verder gaan we in op communicatie binnen interculturele situaties en je eigen culturele identiteit.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kritisch reflecteren
je eigen culturele identiteit verwoorden op basis van kritische reflectie
op basis van een intercultureel conflict dat je meemaakt en de reflectie rond je culturele identiteit leerkansen in interculturele conflicten benoemen
Praktijkonderzoek
adviezen formuleren vanuit de theorie├źn rond interculturele communicatie
Psychologische praktijk
casussen interpreteren vanuit de theorie├źn rond interculturele communicatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- cursus 'Interculturele communicatie'
- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
  • Opmerking: Je volgt de lessen van het olod 'professioneel handelen 2' 6 ECTS uit het nieuwe curriculum welke doorgaan in semester 1.
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen