Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Deontologie en wetenschappelijk denken27997/2200/2122/1/38
Studiegids

Deontologie en wetenschappelijk denken

27997/2200/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Frederix Lode
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod bestaat uit twee delen. In het eerste deel willen we een kritisch inzicht bieden in de plichtenleer van de psychologen. We gaan hiervoor dieper in op de deontologische code. In het tweede deel behandelen we wetenschappelijk denken. We gaan dieper in op het wezen van het wetenschappelijke perspectief vanuit verschillende filosofische invalshoeken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren over het eigen deontologisch handelen
Praktijkonderzoek
de deontologische code voor psychologen toepassen op een casus
Psychologische praktijk
de basisbegrippen van de deontologische code voor psychologen in eigen woorden uitleggen
deontologische vragen relateren aan het correcte artikel in de deontologische code
het begrip gesloten systeem van voorwaarden in eigen woorden uitleggen op basis van het conditionalisme
het begrip wetenschappelijkheid in eigen woorden kunnen uitleggen op basis van de belangrijkste wetenschapsfilosofische stromingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- cursus 'Deontologie en wetenschappelijk denken'
- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarReflectieopdracht15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeReflectieopdracht15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht