Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Gezondheidspsychologie27998/2200/2122/1/72
Studiegids

Gezondheidspsychologie

27998/2200/2122/1/72
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Neucker Elke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het olod Gezondheidspsychologie betreft een uitgebreide inleiding in het vakgebied. Het behandelt allerlei onderwerpen die met gezondheid en ziekte te maken hebben. Visies op het begrip gezondheid en de overgang van het biomedisch naar het biosociaal model bespreken we, maar ook sociale verschillen in ziekte en gezondheid, gezond vs. ongezond gedrag, volksgezondheid, stress en stressmanagement…
Het begrijpen van gedrag rond ziekte en gezondheid staat hierbij steeds centraal. Ook veranderingsmodellen en modellen voor het voorspellen van gezondheidsgedrag komen aan bod.
Naast de theoretische kaders die aan bod komen, verdiepen we ons verder in de stof d.m.v. werkcolleges waar we de theorie pogen toe te passen met behulp van opdrachten, discussievragen…

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
een literatuurstudie schrijven die voldoet aan de normen met betrekking tot opbouw en professioneel taalgebruik
Praktijkonderzoek
verschillende methoden beschrijven waarop je stress kunt verminderen
Psychologische praktijk
aandoeningen analyseren met behulp van het biopsychosociale model
de belangrijkste wetenschappelijke (biomedische en biopsychosociale) modellen op het gebied van gezondheid en ziekte met elkaar vergelijken op basis van kenmerken en basisprincipes
de invloed van persoonlijkheid, cognitie, emotie en sociale steun op verschillende stijlen van coping met stress met eigen woorden uitleggen
de relatie tussen stress en gezondheid/ziekte onderbouwen op basis van onderzoek
een campagne die vanuit de overheid wordt opgezet om mensen aan te zetten tot gezondheidsbevorderend gedrag analyseren o.b.v. de resultaten van onderzoek en theoretische kaders
een kritische vergelijkende evaluatie maken tussen campagnes die vanuit de overheid worden opgezet om mensen aan te zetten tot gezondheidsbevorderend gedrag
in eigen woorden uitleggen wat kan worden beschouwd als gezondheidsbedreigend resp. gezondheidsbevorderend gedrag
individuele, culturele en leeftijdsgerelateerde perspectieven op gezondheid met eigen woorden verklaren
op basis van onderzoek illustreren wat de consequenties zijn van gezondheidsbedreigend en gezondheidsbevorderend gedrag van zowel individuen als van groepen mensen
verklaren welke factoren van invloed zijn op gezondheidsverschillen tussen groepen mensen
Rollen opnemen
de vergelijkende evaluatie van campagnes die vanuit de overheid worden opgezet om mensen aan te zetten tot gezondheidsbevorderend gedrag mondeling toelichten aan teamleden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving
- handboek: Morrison, V. & Bennett, P. (2019). Gezondheidspsychologie. Amsterdam, Nederland: Pearson. ISBN 9789043034579

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht