Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Projectwerk diagnostiek en begeleiding27999/2200/2122/1/09
Studiegids

Projectwerk diagnostiek en begeleiding

27999/2200/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhaeghe Ivan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

In dit olod doorloop je de volledige diagnostische cyclus met een reële praktijkvraag van een cliënt. Aan de hand van een intakegesprek analyseer je de hulpvraag en stel je een onderzoeksopzet op dat je vervolgens uitvoert. Je analyseert en interpreteert de resultaten, die je verwerkt in een advies. Dit advies geef je tijdens een adviesgesprek aan je cliënt. Tijdens de lessen word je begeleid in het doorlopen van dit proces.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
een correct en voor de bedoelde ontvanger (de cliënt en/of zijn netwerk) begrijpbaar verslag schrijven op basis van het doorlopen van de diagnostische cyclus
Praktijkonderzoek
de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek correct interpreteren
een adviesgesprek voorbereiden
een geïntegreerd beeld van de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek opstellen
op basis van de hulpvraag op een gemotiveerde wijze het onderzoeksopzet formuleren
een testbatterij op een correcte manier afnemen
Psychologische praktijk
een intakegesprek voorbereiden in de vorm van een semigestructureerd interview
op basis van een intakegesprek de werkbare hulpvraag formuleren
Rollen opnemen
een adviesgesprek voeren
op basis van het psychodiagnostich onderzoek een advies formuleren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen124,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht