Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Capita selecta in HRM28001/2200/2122/1/77
Studiegids

Capita selecta in HRM

28001/2200/2122/1/77
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rasenberg Laura
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

In dit olod gaan we dieper in op het HRM-instrumentarium. We bespreken functiebeschrijvingen, loopbaanplanning, trainingen… We gaan uitgebreid in op recruteringsinstrumenten. We leren deze selecteren, afnemen, scoren en interpreteren. Tenslotte komen ook het selecteren van de geschikte kandidaat voor een functie en werkbaar werk aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
de correcte recruteringsinstrumenten om de competenties te meten selecteren, rekening houdend met de validiteit en betrouwbaarheid
de correcte wijze van het evalueren van trainingen, in functie van het profiel van de organisatie, selecteren
de transfer van trainingen evalueren
de uitkomsten van rekruteringsonderzoek interpreteren
het correcte HRM-instrument selecteren, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de organisatie
op basis van de fit tussen persoonseigenschappen en de functiebeschrijving suggesties doen om deze fit te vergroten
op basis van onderzoeksgegevens van een selectieprocedure bepalen welke kandidaten wel en niet geschikt zijn voor een bepaalde functie en de opvolgfunctie
Psychologische praktijk
de belemmerende en bevorderende factoren van loopbaanplanning in eigen woorden uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving
- handboek: Lievens, F. (2020). Human resource management. Back to Basics. Lannoo. ISBN 9789401470292

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off90,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off90,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen