Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Positieve psychologie34181/2200/2122/1/95
Studiegids

Positieve psychologie

34181/2200/2122/1/95
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Neucker Elke
Andere co-titularis(sen): Valk Marie-Fleur
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Positieve psychologie is een recente stroming, die onderzoekt hoe we het beste uit onszelf en anderen kunnen halen en ons toont hoe we optimaal kunnen functioneren. Hierin staat geluk, welbevinden en ook gezondheid centraal.

In het eerste deel maken we kennis met de veelbesproken theorieën en basisprincipes van de positieve psychologie. We refereren naar het huidige wetenschappelijk onderzoek én gaan vooral ook zelf actief aan de slag met oefeningen en concrete interventies die je zowel bij jezelf als in het werkveld effectief leert in te zetten.

In het tweede deel kijken we met een 'positieve bril' naar belangrijke begrippen en modellen in het domein van de gezondheidspsychologie. We belichten o.a. de impact van stress en staan stil bij effectieve vormen van stressmanagement. Daarnaast focussen we op (on)gezond gedrag en het actief werken aan een gezonde levensstijl bij jezelf en anderen.

Kortom: we stellen alles in het werk om jou te leren hoe jij op het vlak van gezondheid en welbevinden een wereld van verschil kan maken. Hiervoor krijg je een gevarieerd aanbod aan tools en instrumenten mee, waarvan je hopelijk nog jaren de vruchten mag plukken, zowel op je werk als in jouw persoonlijk leven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
de verschillende vormen en modellen van stress en het verband met ziekte in eigen woorden uitleggen
in een (school- of werk- of gezondheidsgerelateerde) casus de effectiviteit van copingstrategieën gemotiveerd beoordelen
de verschillen en gelijkenissen tussen modellen over gezondheid en/of ziekte in eigen woorden uitleggen
het ontstaan van ongezond gedrag toelichten
de processen waardoor ongezond gedrag in stand wordt gehouden toelichten
verklaren welke factoren gezondheidsverschillen tussen groepen beïnvloeden
individuele, culturele en leeftijdsgerelateerde perspectieven op gezondheid in eigen woorden uitleggen
de gevolgen van gezondheidsbedreigend en gezondheidsbevorderend gedrag van een individu en/of groep illustreren
de belangrijkste theorieën (Seligman, Czikszentmihaly…) uit de positieve psychologie in eigen woorden uitleggen
een correcte definitie van de belangrijkste begrippen uit de positieve psychologie en gezondheidspsychologie geven
in een casus vanuit de belangrijkste theorieën van de positieve psychologie suggesties voor interventies geven
in een casus adviezen geven rond hoe ongezond gedrag geremedieerd kan worden
op basis van een casus een krachtenplan opstellen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Bannink, F. (2018). Positieve Psychologie, de toepassingen. Amsterdam, Nederland: Boom ISBN 9789089539205

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
 • Omschrijving: 16h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
 • Omschrijving: 24h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector