Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Communicatie24266/2200/2122/1/60
Studiegids

Communicatie

24266/2200/2122/1/60
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deglein Linde
Andere co-titularis(sen): Pazmany Els, Rasenberg Laura, Smajli Emine, Van den Bogaert Marijke, Van Dingenen Arno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe voer ik een professioneel gesprek? Wat doe ik wanneer mijn cliënt in huilen uitbarst? Hoe moet ik de lichaamstaal van mijn cliënt interpreteren?
Communiceren doen we allemaal al dagelijks. In dit opleidingsonderdeel gaan we op een actieve manier aan de slag om je de essentiële elementen aan te leren rond professionele communicatie. Je leert verbale en non-verbale gesprekstechnieken en gespreksmodellen correct toepassen, waarbij je leert omgaan met gesprekshindernissen en emoties. Ook de rol van de hulpverlener, het belang van de vertrouwensrelatie in communicatie, coaching en conflicthantering komen aan bod. Verder oefen je je schriftelijke vaardigheden en leer je de principes van digitale communicatie toepassen. We leren je de nodige theorie en modellen aan, maar gaan we vooral veel oefenen in kleinere groepjes, zodat iedereen voluit kan leren en groeien.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
het gepaste gespreksmodel correct toepassen (bv. slechtnieuwsgesprek, functioneringsgesprek, verwijsgesprek…)
gepast omgaan met gesprekshindernissen binnen een gesprek
gepast feedback ontvangen
gepast feedback geven
de elementen die een positieve of negatieve invloed hebben op de vertrouwensrelatie aangeven
in communicatie handelen vanuit de professionele basishouding van de psychologisch consulent
de principes van schriftelijke en digitale communicatie binnen het werkveld van de psychologisch consulent toepassen
de principes van oplossingsgericht coachen toepassen op een casus
de theorie omtrent conflict en principes van conflicthantering toepassen op een casus
communiceren vanuit de verschillende rollen van de hulpverlener
non-verbale gesprekstechnieken correct toepassen
verbale gesprekstechnieken correct toepassen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- cursus 'Communicatie'

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)110,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on65,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on65,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on65,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on65,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector