Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Persoonlijkheidspsychologie34186/2200/2122/1/71
Studiegids

Persoonlijkheidspsychologie

34186/2200/2122/1/71
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 3
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hellemans Yannick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe zit persoonlijkheid in elkaar? Bepaalt je persoonlijkheid (mee) welke studie je kiest of welke job je uitoefent? Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en je kwestbaarheid voor het stellen van risicogedrag? Is persoonlijkheid aangeboren, of speelt de omgeving een rol? Hoe bepaalt je persoonlijkheid (mee) hoe je omgaat met stresserende gebeurtenissen? Hoe kan je persoonlijkheid meten? Op deze en vele andere vragen krijg je het antwoord in dit opleidingsonderdeel. De verschillende theorieën en modellen, en de voorbeelden en casussen waarmee je zelf aan de slag gaat laten je toe je te verdîepen in de persoonlijkheidspsychologie. Naast een theoretische basis reiken we je ook instrumenten aan, en leren we je op basis van persoonlijkheidsonderzoek adviezen en suggesties geven voor begeleiding en ondersteuning in verschillende domeinen (bv. studiekeuze, werk...).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Psychodiagnostiek
een correcte definitie van de belangrijkste begrippen uit de persoonlijkheidspsychologie geven
de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke modellen van persoonlijkheid en/of de hedendaagse kijk op persoonlijkheid in eigen woorden uitleggen
op basis van een voorbeeld de impact van omgevingsfactoren (bv. cultuur, plaats in de rij, sociaal-economische status...) en genetische factoren (bv. geslacht) op (de ontwikkeling van) persoonlijkheid in eigen woorden uitleggen
op basis van een voorbeeld het effect van (de interactie tussen) persoonlijkheid (type A, B, C, D) en coping op het omgaan met life events en/ of op gezondheid toepassen
op basis van een voorbeeld het effect van persoonlijkheid op kwetsbaarheid voor het stellen van risicovolgedrag (bv. verslaving, delinquentie...) toelichten
de principes van stabiliteit en verandering van persoonlijkheidstrekken tijdens de levensloop in eigen woorden uitleggen
de toepassingsmogelijkheden en belangrijkste kenmerken van de meest gebruikte persoonlijkheidstesten (NEO-PI-III, NEO-FFI-3 …) toelichten
in een casus op basis van de resultaten van een persoonlijkheidsonderzoek een correcte studie- of beroepskeuze adviseren
in een casus op basis van de resultaten van een persoonlijkheidsonderzoek suggesties geven voor begeleiding en/of ondersteuning in een specifiek functioneel levensdomein (professioneel functioneren, gezin, (partner)relatie...)
de essentie van het onderzoek naar de bronnen van verschillen tussen mensen in eigen woorden uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Dijkstra, P., & Barelds, D. (2016). Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie. Amsterdam, Nederland: Boom. ISBN 9789089538260

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
  • Omschrijving: 16h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
  • Omschrijving: 16h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector