Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Mens en gezondheid 134187/2200/2122/1/08
Studiegids

Mens en gezondheid 1

34187/2200/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Pazmany Els
Andere co-titularis(sen): Deglein Linde, Houthuys Marieke, Valk Marie-Fleur, Van Dingenen Arno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Werkveldoriëntatie.

Korte omschrijving

Hoe ondersteun je iemand met kanker? Welke begeleiding kan je iemand die een dierbare verloor bieden? Hoe kan je vaststellen of iemand het chronisch vermoeidheidssyndroom heeft? Hoe kan je preventief werken om overgewicht te voorkomen? 
In het eerste deel van dit opleidingsonderdeel bespreken we veelvoorkomende psychosociale problemen en hun gevolgen voor cliënten (stress, rouw, slaapproblemen, relationele problemen ...). In een tweede deel gaan we in op hoe het voor cliënten is om te leven met chronische problemen (pijnklachten, kanker, CVS, MS, ...). We leren je deze problematieken te herkennen en begrijpen, en hebben aandacht voor de preventie ervan. Ook de begeleiding van mensen met deze problematieken komt uitgebreid aan bod. We gaan hier via oefeningen in kleine groep mee aan de slag en je leert o.a. hoe psycho-educatie een erg krachtig middel kan zijn, door dit ook al zelf toe te passen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
een psycho-educatieve sessie voor een groep gericht op het voorkomen of begeleiden van psychosociale problemen of chronische ziekte in groep verstrekken
Plan van aanpak
adviezen voor begeleiding, preventie of psycho-educatie op maat van de cliënt (cultuur, SES, leeftijd..) en in lijn met hedendaagse en internationale tendensen bij een psychosociaal probleem of chronische ziekte formuleren
een psycho-educatief aanbod uitwerken gericht op preventie of begeleiding van psychosociale problemen of chronische ziekte dat voldoet aan de kwaliteitskenmerken (aangepast aan doelgroep, evidence based, cultuursensitief, …)
Professioneel handelen
wetgeving omtrent privacy en patiëntenrechten toepassen op een casus
Psychodiagnostiek
de belangrijkste theoretische modellen over psychosociale problemen (rouw, stress, ...) aan de hand van een voorbeeld illustreren
de belangrijkste theoretische modellen over pijn en chronische ziektes aan de hand van een voorbeeld illustreren
de diagnostische cyclus zoals toegepast in het klinisch psychologisch werkveld in eigen woorden uitleggen
verschillen en gelijkenissen m.b.t. verschillende psychosociale problemen en/of chronische ziektes benoemen
motiveren welke factoren het ontstaan en verloop van psychosociale problemen en chronische ziektes beïnvloeden
in een concrete casus op basis van symptomen een gemotiveerde hypothese formuleren met betrekking tot de aan- of afwezigheid van een psychosociaal probleem of een chronische ziekte

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)8,00 uren
 • Omschrijving: 8h hoorcollege
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
 • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands-on
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers