Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Management (strategisch niveau) S534075/2201/2122/1/73
Studiegids

Management (strategisch niveau) S5

34075/2201/2122/1/73
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket professionalisering
  • Keuzepakket professionalisering S5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Dyck Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Facilitair management S4 EN geslaagd of getolereerd voor (Industriƫle) Productie S4) OF geslaagd of getolereerd voor Biomedische wetenschappen W6.

Korte omschrijving

Het vak Management (strategisch niveau) zal jullie achtergrond geven over hoe een bedrijf of organisatie een aantal activiteiten ontplooit om zich te organiseren, te functioneren en groeien. Kwaliteitsmanagement vormt hiervan een relevant onderdeel.

De cursus bestaat uit drie grote hoofdstukken :

H1. Ondernemingstrategie : een bedrijf of organisatie heeft een missie en een visie. Van daaruit vertrekt het bedrijf om een strategische keuze te maken. Om dit goed te doen moeten een aantal analysestappen doorlopen worden en een strategie gekozen worden. ook het opvolgen van strategische resultaten en bijsturen behoort tot het beheer van een ondernemingsstrategie.

H2. Kwaliteitsmanagement : het creëren van kwaliteitsvolle producten/diensten is de doelstelling van de bedrijven in de voedingssector en aanverwante sectoren zoals horeca en zorgsector. Kwaliteit is daarom een belangrijk begrip in bedrijfsmanagement. We bekijken in dit hoofdstuk hoe kwaliteit operationeel wordt gemaakt en hoe het kan opgevolgd worden.

H3. Management en organisatie : mensen werken nooit alleen in organisaties of bedrijven. Daarom is het noodzakelijk dat er zich een organisatiestructuur vormt om samenwerken en het bereiken van resultaten mogelijk te maken. In dit hoofdstuk gebruiken we de kapstok van de managementcyclus om te praten over plannen, organiseren, leiden en sturen en tenslotte opvolgen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

kwaliteit en voedselveiligheid
bedenkt mogelijkheden om kwaliteit meetbaar te maken
handelt conform procesdenken
relateert kwaliteitsmanagement, kwaliteitssystemen en (kwaliteits-) managementtechniekenaan algemeen management en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
stelt zich verantwoordelijk en creatief op als teamspeler in de permanente verbetering van de organisatie.
ontwikkelt en plant een (kwaliteits-)project in een bedrijfscontext.
samenwerken
herkent leiderschapsstijlen en past deze toe
herkent fasen in groepsvorming en benut deze
stakeholdergerichtheid
bedenkt mogelijkheden om kwaliteit meetbaar te maken
handelt conform procesdenken
relateert kwaliteitsmanagement, kwaliteitssystemen en (kwaliteits-) managementtechniekenaan algemeen management en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
stelt zich verantwoordelijk en creatief op als teamspeler in de permanente verbetering van de organisatie.
formuleert voorstellen rond toepassing van systemen, modellen, methoden en technieken i.v.m. strategisch bedrijfsmanagement
analyseert de relevante bedrijfsprocessen en volgt ze op in functie van de resultaten beoogd door de organisatie en de verwachtingen van klanten of andere belanghebbenden.

Leerinhoud

Strategisch management
Kennis, algemeen begrip en toepassing van enkele fundamentele strategiemodellen :
a) Abell’s model van business definitie
b) Benchmarking en vijfkrachtenmodel van Porter voor concurrentieanalyse
c) Waardeketen van Porter
d) SWOT-analyse en confrontatieSWOT als integrale analyse
e) bedrijfsstrategieën volgens Porter en Treacy and Wiersema
f) groeistrategieën model Ansoff

Kennis en toepassing van technieken van management en opvolging :
- Balanced Scorecard voor management en opvolging bedrijfsdoelen
- KSF : kritische succesfactoren

Kwaliteitsbeleid

Kennis van Bedrijfsmanagement in relatie tot kwaliteitszorg :

 1. IKZ en SEVQUAL-model
 2. Kwaliteitsmanagement volgens EFQM en ISO
 3. Relatie EFQM en BRC
 4. Risicobeheer
 5. Kwaliteitscertificering en -auditering
 6. Praktische aanpak voor kwaliteitsmanagement (project management, Lean, Six Sigma, Kaizen, etc.)
 7. Toepassingsvoorbeeld in de sector van de voedingsproductie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Organisatie- en stakeholdergerichtheid
Kennis en praktische toepassingen van beheerscyclus (management en organisatie) :
1) Plannen : • Besluitvormingsprocessen, modellen en -regels • Praktische planningsystemen (o.a. PERT en enkele project management technieken - overzicht)

2) Organiseren : • Bedrijfsprocessen : management processen, ondersteunende processen en operationele processen (focus op productie en kwaliteit) • Organisatieconcepten (arbeidsverdeling, departementalisatie, lijn/staf, delegatie, decentralisatie, formalisatie, controlespan) • Organisatorische doeleinden en doeltreffendheid (effectiviteit versus efficiëntie) • Organisatiestructuur en –ontwerp (vormen van organisatie en typologie van Mintzberg) • De invloed van de technologie en digitalisering op de organisatie en processen

3) Leiden : • Leiderschapsstijlen • Gedrag in organisatie in relatie tot leiderschap • Groepen en teams

4) Controleren/beheersen : • Planning – en controlcyclus • Kenmerken en vormen van beheersen • Managementmethoden • Kwaliteitsbeheersing

Veranderingsmanagement in organisatiesDe begrippen worden geïllustreerd met oefeningen en concrete uitgewerkte cases in de voedingssector. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- cursusslides + caseteksten beschikbaar gesteld door de docent op het elektronisch platform

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Handboeken :

- Peter Thuis, Introductie in management, Groningen/Houten, Noordhoff Uitgevers, laatste druk.

- Dries Berings et al., Mens en organisatie, Antwerpen, De Boeck, vierde editie.

Websites :

- www.managementsite.nl

- www.123managementmodellen.nl

- www.twijnstraguddekennisbank.nl

- www.managementmodellensite.nl

- www.brc8.nl

- www.iso.org

- www.efqm.org

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Omschrijving: de totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
 • Omschrijving: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Het bij een digitale toets niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.