Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Instrument (jazz)10453/2216/2122/1/77
Studiegids

Instrument (jazz)

10453/2216/2122/1/77
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van 'instrument 3 (jazz)'

Leerinhoud

* Timing
* Klank
* Improvisatie
* Frasering
* Harmonie
* Melodie
* Ritmiek
* Articulatie
* Expressiviteit
* Muzikaal leiderschap
* Persoonlijke stijlontwikkeling
* Persoonlijke artistieke visie
* Overtuigingskracht
* Zelfzekerheid
* Zelfstandigheid

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Eigen composities
* Jazzrepertoire
* Opname-apparatuur
* Cd's, dvd's,...

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen870,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

De student stelt op eigen initiatief een ensemble samen en speelt gedurende een bepaalde tijdsduur en volgens een opgegeven repertoire zijn/haar voordracht examen. De keuze van het repertoire gebeurt in overleg met de hoofdvakdocent. Het examen wordt afgelegd in juni.

Aantal stukken / Tijdsduur: keuze van het aantal stukken vrij, ongeveer 60 minuten.

Jury: de jury bestaat uit min. 3 personen waaronder de hoofdvakdocent, de docent(en) van dezelfde instrumentgroep, een voorzitter.
Inhoud: vrij in overleg met de hoofdvakdocent

Volgende criteria worden bij de beoordeling in acht genomen:
*Timing
*Samenspel
*Persoonlijke artistieke visie
*Improvisatie
*Gehoor
*Repertoirekeuze
*Muzikale ideeën
*Analytisch denkvermogen
*Stilistiek
*Repertoirekennis
*Persoonlijkheid
*Zelfstandigheid
*Visie
*Overtuigingskracht
*Zelfzekerheid
*Openheid

De student is geslaagd indien hij/zij ten minste 50% van de punten heeft behaald