Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Verdiepende kaders25205/2221/2122/1/23
Studiegids

Verdiepende kaders

25205/2221/2122/1/23
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Postgraduaat Supervisie-Intervisie-Coaching, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Stinkens Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor Fundamentele kaders OF simultaan te volgen met Fundamentele kaders) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Leersupervisie 1 OF simultaan te volgen met Leersupervisie 1) EN (simultaan te volgen met Leersupervisie 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor Leersupervisie 2).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 24,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel staan we stil bij kaders die richtgevend zijn en/of direct handvatten aanreiken in de ontwikkeling van de competentie tot coach, supervisor, intervisor.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student is in staat om vanuit een zelfregulerende houding supervisie-intervisie-coaching vorm te geven aan professionals uit de nonprofit en profit.
De student kan het eigen handelen expliciet verwoorden.
De student kan argumenteren op welke manier specifieke kaders van invloed zijn op de eigen ontwikkeling als reflectieve begeleider.
De student kan gemaakte keuzes verantwoorden.
De student kan reflecteren op eigen handelen.

Leerinhoud

Opleidingsonderdeel 3: Verdiepende kaders ( ECTS: 3)
• TGI / waarderend waarnemen
• Evaluatie
• Veranderingsmanagement
• Kernkwadranten, NLP, PRI (past reality integration)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus met wetenschappelijke artikels.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht100,00