Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Leersupervisie 225206/2221/2122/1/57
Studiegids

Leersupervisie 2

25206/2221/2122/1/57
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Postgraduaat Supervisie-Intervisie-Coaching, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Stinkens Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor Fundamentele kaders EN geslaagd of gedelibereerd voor Leersupervisie 1 EN (simultaan te volgen met Verdiepende kaders OF geslaagd of gedelibereerd voor Verdiepende kaders).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 30,00 uren

Korte omschrijving

In een leer-supervisiegroep van maximaal 5 deelnemers staan we onder leiding van een ervaren senior leersupervisor stil bij werk, en leervragen die we ontmoeten in onze praktijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student is in staat om vanuit een zelfregulerende houding supervisie-intervisie-coaching vorm te geven aan professionals uit de nonprofit en profit.
De student reflecteert op het eigen handelen, illustreert de eigen professionele ontwikkeling aan de hand van relevant zelfgekozen materiaal

Leerinhoud

Leersupervisie is gericht op het leren superviseren en geven van coaching. Zelfstandig kunnen, organiseren, uitvoeren en evalueren van supervisie en coaching is het hoofddoel. Evenals bij ´gewone´ supervisie en coaching is er sprake van een pendelbeweging tussen de werksituatie (het superviseren van supervisanten of het geven van coaching) en de leersituatie (leersupervisie).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht100,00