Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Afstudeerwerk25207/2221/2122/1/91
Studiegids

Afstudeerwerk

25207/2221/2122/1/91
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Postgraduaat Supervisie-Intervisie-Coaching, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Stinkens Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor Fundamentele kaders EN geslaagd of gedelibereerd voor Leersupervisie 1 EN (geslaagd of gedelibereerd voor Verdiepende kaders OF simultaan te volgen met Verdiepende kaders) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Leersupervisie 2 OF simultaan te volgen met Leersupervisie 2).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 4,00 uren

Korte omschrijving

In het afstudeerwerk schetst de student zijn profiel als reflectief begeleider en het proces hier naar toe.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student is in staat om vanuit een zelfregulerende houding supervisie-intervisie-coaching vorm te geven aan professionals uit de nonprofit en profit.
De student kan het eigen handelen expliciet verwoorden.
De student kan gemaakte keuzes verantwoorden.
De student kan zijn leerproces beargumenteren.
De student kan reflecteren op eigen ontwikkeling.
De student kan een eigen visie omschrijven.
De student kan sterktes en leerpunten verwoorden en in een ontwikkelingsperspectief plaatsen.
De student kan zijn handelen onderbouwen vanuit relevante literatuur.

Leerinhoud

Opleidingsonderdeel 5: Afstudeerwerk 
• In een reflectiewerkstuk staat de student stil bij de eigen ontwikkeling tot reflectief begeleider.  

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handleiding en achtergrondinformatie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen4,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00