Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Onderzoek in de kunsten31488/2227/2122/1/09
Studiegids

Onderzoek in de kunsten

31488/2227/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Schakelprogramma dans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de cursus 'Onderzoek in de kunsten' wordt inzicht geboden in onderzoeksgeschiedenis, een grote verscheidenheid aan methodieken van artistiek onderzoek en het recente debat over artistiek onderzoek. Studenten krijgen voorbeelden van basismethodieken van onderzoek aangeboden.

Begincompetenties (tekst)

  • Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kan onderscheid maken tussen onderzoek over, met en in de kunst;
Verwerft inzicht in een breed spectrum van mogelijke benaderingen en betekenissen van onderzoek in de kunsten;
Rapporteert zijn of haar inzichten, door te reflecteren op onderzoeksprocessen en -outputs;
Gebruikt een academische woordenschat en is in staat om op een duidelijke, gestructureerde en objectieve manier te schrijven;
Verbindt verworven inzichten aan zijn/haar eigen artistieke praktijk en artistiek onderzoeksproces, en kan zo zijn/haar eigen methode of manier van onderzoek herkennen en beschrijven

Leerinhoud

In de cursus 'Onderzoek in de kunsten' wordt inzicht geboden in onderzoeksgeschiedenis, een grote verscheidenheid aan methodieken van artistiek onderzoek en het recente debat over artistiek onderzoek. Studenten krijgen voorbeelden van basismethodieken van onderzoek aangeboden. Er wordt een inleiding gegeven in het academisch taalgebruik en er worden concrete cases van artistiek onderzoek in de dans gepresenteerd, geanalyseerd en besproken. Bovendien worden studenten aangemoedigd om hun eigen artistiek onderzoek in het bredere veld van het artistiek onderzoek te positioneren en te reflecteren. Naast hoor- en werkcolleges, wordt er ook van de studenten verwacht om deel te nemen aan de Onderzoeksdag en de gastcolleges te volgen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)
  • Zie Trotter (studiegids)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen240,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht80,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De student moet 2/3 aanwezig zijn voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens dit opleidingsonderdeel vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid (gewettigde afwezigheid wordt niet meegerekend in de 2/3)
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd/artistiek coördinator