Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Research schakelprogramma6711/2228/2122/1/29
Studiegids

Research schakelprogramma

6711/2228/2122/1/29
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Schakelprogramma muziek - compositie
  • Schakelprogramma muziek - directie
  • Schakelprogramma muziek - instrument
  • Schakelprogramma muziek - zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Billiet Jeroen
Andere co-titularis(sen): Bernolet Korneel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zie Vademecum Algemene Culturele Vorming.

Begincompetenties (tekst)

In het bezit zijn van een diploma 'professionele bachelor muziek' (of gelijkgeschakeld).

Eindcompetenties (tekst)

Zie competentiematrix
 - Kennen, kunnen opsporen en kritisch kunnen gebruiken van de belangrijkste naslagwerken, muziekgeschiedenissen, monografieën, biografieën, bibliografieën, catalogi en databanken voor onderzoek i.v.m. muziek.
 - Op een correcte manier kunnen verwijzen naar geraadpleegde bronnen.

- Kennen, kunnen opsporen en kritisch lezen/hanteren van meer gespecialiseerde publicaties en databanken voor onderzoek i.v.m. muziek.
- Verschillende partituuredities van eenzelfde compositie kritisch kunnen vergelijken en beoordelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zie leerdoelen van het standaard hoofdvak in de studiegidsfiches onder Bachelor in de muziek.

Leerinhoud

Zie ook het Vademecum Algemene Culturele Vorming:

* Kennismaking met basisprincipes van onderzoek en onderzoek in de kunsten.
* Kennismaking met de principes en methodologie van de heuristiek: literatuurstudie en bibliografische verwijzing. 
* Kennismaking met de belangrijkste naslagwerken, catalogi en databanken voor onderzoek i.v.m. muziek.
* Opsporen en kritisch lezen van bronnen i.v.m. muziek.
* Start to Write: basisbeginselen van het wetenschappelijk schrijven
* Gerichte toepassingen aan de hand van concrete casussen
* Uitwerking en presentatie van een eigen relevant onderzoeksthema.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

* Eigen nota's
* Via Digitap aangeleverde lesmaterialen
* Computer met internetaansluiting en toegang tot de bibliotheek met online bronnen
* Conservatoriumbibliotheek
* Quickstart Research meest recente versie (Nederlandse en Engelse versie beschikbaar)
* Schrijfwijzer / Style Guide (meest recente versie)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00