Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Inleiding tot het recht33748/2146/2122/1/10
Studiegids

Inleiding tot het recht

33748/2146/2122/1/10
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Heremans Ann, Kasprzak Ernie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Inleiding tot het recht behandelt de kern van de verschillende rechtstakken, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen en kunnen gebruiken van de juridische kernbegrippen. Ook behandelt dit olod de basisregels van het opzoeken, gebruiken en correct citeren van juridische teksten en de basisbeginselen van gerechtelijk recht.

Het olod Inleiding tot het recht bereidt voor op het begrijpen van de verbanden tussen de andere opleidingsonderdelen recht in het opleidingsprogramma. Het bereidt voor op de specifieke opdrachten in Werkplekleren 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student zoekt wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op in juridische databanken
De student omschrijft juridische begrippen en rechtsbeginselen uit het publiek-, privaat- en gerechtelijk recht
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student legt de verschillen tussen privaat- en publiekrecht uit
De student herkent de verschillende rechtstakken en omschrijft de voornaamste juridische begrippen
De student omschrijft de grote lijnen van de gerechtelijke organisatie in Belgiƫ
De student legt het verschil uit tussen de diverse rechtsbronnen
De student beschrijft de samenstelling en bevoegdheden van de verschillende rechtbanken
De student omschrijft de verschillende rechtsmiddelen
De student legt de basisprincipes en -begrippen van de verschillende rechtsakken uit
De student herkent de verschillende formele juridische rechtsbronnen en vindt deze terug

Leerinhoud

 • Wat is recht.
 • De indeling van het recht.
 • De bronnen van het recht.
 • Rechtsbeginselen en begrippen.
 • Rechtsmethodiek.
 • Structuren en instellingen: de politieke instellingen in het federale België.
 • De supranationale instellingen.
 • De Belgische gerechtelijke instellingen: samenstelling, bevoegdheden, rechtsmiddelen.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • cursusmateriaal van de lector.
 • materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.
 • aanbevolen: meest recente versie van het handboek van Mark Van Hoecke, Boudewijn Bouckaert en Philippe Thion,  Inleiding tot het recht,  Acco uitgeverij, ISBN 9789033495519

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen106,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00