Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Digital skills 133752/2146/2122/1/49
Studiegids

Digital skills 1

33752/2146/2122/1/49
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cornelis Sander, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Digital skills 1 behandelt de basisvaardigheden om te werken met Windows, Word en PowerPoint.
Het olod Digital skills 1 bereidt voor op de toepassing van digitale vaardigheden in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: De gegradueerde maakt in overleg met de leidinggevende het oOntwerp van juridische standaarddocumenten en -regelingen op.
De student stelt brieven en andere documenten op volgens de geldende normen (NBN en APA)
02: De gegradueerde voert juridische documenten in en inventariseert en archiveert juridische documenten en voorwerpen via de courante software- en registratietoepassingen.
De student archiveert en inventariseert gegevens op een efficiënte manier via courante software- en registratietoepassingen
De student werkt dermate vlot met de aangeleerde toepassingssoftware dat opdrachten binnen een beperkt tijdsbestek tot een goed einde gebracht worden
03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student zoekt, verwerkt en wisselt gegevens uit tussen de verschillende softwareprogramma"s
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student maakt op basis van een voorbeeld een opmaak van een tekst na in MS Word
De student maakt eenvoudige en efficiënte presentaties met afbeeldingen in MS Powerpoint
De student zoekt op een efficiënte manier informatie op het internet en geeft de gevonden data correct weer in andere softwarepakketten
De student heeft een volledige klavierbeheersing

Leerinhoud

  • Werken in een Windowsomgeving (bibliotheken, documenten, afbeeldingen, bureaublad, vensters, pictogrammen, menu's, Windowspakketten en verschillende bestandstypes).
  • Via Windows Verkenner elementaire taken uitvoeren (kopiëren, verplaatsen, wissen, herbenoemen, comprimeren en uitwisselen van bestanden en mappen).
  • Gegevens, objecten en figuren van het internet of een ander medium optimaal gebruiken, bewerken en uitwisselen tussen verschillende pakketten binnen een Windowsomgeving en in een Office- of andere toepassing integreren.
  • Gericht opzoeken van informatie op het internet.
  • Opstellen van documenten volgens de NBN-normen. 
  • MS PowerPoint: presentatie verwerken met betrekking tot lay-out, animaties, hyperlinks, lettertypen ...
  • MS Word: teksten digitaal verwerken met betrekking tot opmaak van verschillende tekstonderdelen, opmaakprofielen, soorten van eindes, tabulaties, kolommen, tabellen, meer gevorderde bewerkingen, dynamische functionaliteiten (velden, stijlen, automatische nummering, verzendlijsten)  ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- (Cursus)materiaal van de lector op de elektronische leeromgeving Digitap.

- Begeleidende boeken (niet verplicht) - zie stuiewijzer

- Online (video)tutorials

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
  • Opmerking: Het aantal contacturen in het avondonderwijs wordt 50/50 opgesplitst tussen on campus en afstandsonderwijs.
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00Evaluatie
Voorwaarden:
- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap
- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)
- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)
Evaluatie
Gevolgen:
- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht
- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek
- Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment

AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00