Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Zakelijke en juridische communicatie 233761/2146/2122/1/64
Studiegids

Zakelijke en juridische communicatie 2

33761/2146/2122/1/64
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hendrickx Ann, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Zakelijke en Juridische communicatie 2 behandelt het schriftelijk doelgericht communiceren in begrijpelijk en correct Nederlands. Heldere communicatie kan pas tot stand komen wanneer bij het schrijven van teksten een aantal aandachtspunten voldoende worden gerespecteerd: een doelgroepgerichte, klantvriendelijke aanpak, correct taalgebruik op het vlak van spelling, woordkeuze en grammatica, een logische tekstopbouw en een toegankelijke stijl.

Het olod Zakelijke en Juridische communicatie 2 bereidt voor op de administratieve taken in het werkveld en het hanteren van diverse vormen van communicatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: De gegradueerde maakt officiƫle en juridische ontwerpverslagen en notulen.
De student schrijft een verslag in helder en correct Nederlands
06: De gegradueerde communiceert inzake de eigen juridische en administratieve werkzaamheden met collega's, cliƫnten en externen met een diverse achtergrond en zet daarbij meerdere talen in.
De student gaat op een gepaste wijze om met de feedback van medestudenten, collega's en begeleiders
De student past de Nederlandse grammatica correct toe
De student past de Nederlandse spelling correct toe
De student breidt zijn algemene woordenschat uit
De student voorziet teksten van een passende structuur
De student schrijft een tekst in een heldere, toegankelijke stijl
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student kan zakelijke teksten schriftelijk samenvatten
De student stelt een zakelijke brief op

Leerinhoud

  • Doelgroepgericht schrijven: tekstdoel, boodschap, doelgroep
  • Correct Nederlands: spelling, grammatica, woordkeuze, voorzetsels
  • Logische tekstopbouw
  • Zakelijk communiceren (brief, e-mail)
  • Begrijpend lezen
  • Efficiënt notities maken tijdens een vergadering, om zo de juiste notulen te schrijven
  • Een CV en een sollicitatiebrief opstellen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

  • Materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00Evaluatie
Voorwaarden:
- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap
- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)
- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)
Evaluatie
Gevolgen:
- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht
- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek
- Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Evaluatie
Voorwaarden:
- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap
- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)
- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)
Evaluatie
Gevolgen:
- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht
- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek
- Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment