Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Digital skills 233762/2146/2122/1/01
Studiegids

Digital skills 2

33762/2146/2122/1/01
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cornelis Sander, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Digital skills 2 behandelt basisvaardigheden om te werken met MS Excel.
Het olod Digital skills 2 bereidt voor op de toepassing van de noodzakelijke digitale vaardigheden in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: De gegradueerde voert juridische documenten in en inventariseert en archiveert juridische documenten en voorwerpen via de courante software- en registratietoepassingen.
De student structureert op een efficiënte wijze gegevens in een lijst/tabel en vindt vervolgens de gewenste data zonder problemen terug
De student verwerkt data in een draaitabel en/of grafiek
De student hanteert de aangeleerde technieken en oefeningen
De student werkt dermate vlot met de aangeleerde toepassingssoftware dat opdrachten binnen een beperkt tijdsbestek tot een goed einde gebracht worden
07: De gegradueerde llevert i.f.v. beleidsplanning: Levert in functie van de beleidsplanning van de organisatie de gevraagde gegevens aan de leidinggevende.
De student stelt een efficiënt rekenblad op in MS Excel om gegevens op te nemen
De student geeft blijk van inzicht in de structuur van lijsten/tabellen bij het efficiënt verdelen en optimaliseren van gegevens over verschillende tabellen
De student maakt met de beschikbare functies logische berekeningen om gegevens te verwerken
De student stelt resultaatgerichte vragen aan de verwerkte gegevens en stelt grafieken op
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student maakt verzorgde gegevenslijsten en documenten

Leerinhoud

 • Basisfunctionaliteiten in MS Excel
 • Formules, adressen en validatie
 • De opmaak van het werkblad instellen
 • Werkmappen of werkbladen afdrukken
 • Grafieken maken
 • MS Excel-functies: logische functies, tekstfuncties, zoek-/verwijsfuncties, datum-/tijdfuncties, wiskundige functies, statische functies en informatiefuncties
 • Lijsten gebruiken
 • Draaitabellen en -grafieken maken
 • Het werkblad structureren
 • Geïntegreerde oefeningen (voorbeelden uit de praktijk)

Raadpleeg de studiewijzer voor meer informatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- (Cursus)materiaal van de lector op de elektronische leeromgeving Digitap.

- Begeleidende boeken (niet verplicht) - zie studiewijzer

- Online (video)tutorials
Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
 • Opmerking: Het aantal contacturen in het avondonderwijs wordt 50/50 opgesplitst tussen on campus en afstandsonderwijs.
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie75,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00Evaluatie
Voorwaarden:
- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap
- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)
- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)
Evaluatie
Gevolgen:
- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht
- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek
- Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00