Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Praktisch sociaal recht33764/2146/2122/1/69
Studiegids

Praktisch sociaal recht

33764/2146/2122/1/69
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Heremans Ann, Kasprzak Ernie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod sociaal recht behandelt de kenmerken en situering van het sociaal recht in België. Er wordt zowel aandacht besteed aan het individueel en het collectief arbeidsrecht als aan het sociaal zekerheidsrecht (zowel werknemers als zelfstandigen).

Het olod sociaal recht bereidt voor op de administratieve taken in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student vindt de verschillende bronnen van het sociaal recht terug en gebruikt ze bij de oplossing van algemene problematieken binnen het sociaal recht
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student licht de basisprincipes en begrippen van het sociaal recht toe
De student geeft een omschrijving van de basisbegrippen, principes en werking van het individueel arbeidsrecht
De student geeft een omschrijving van de basisbegrippen, principes en werking van het sociaal zekerheidsrecht met inbegrip van het zelfstandigenstatuut
De student geeft een omschrijving van de basisbegrippen, principes en werking van het collectief arbeidsrecht
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student volgt de wetswijzigingen en evoluties inzake sociaal recht

Leerinhoud

  • Algemene beginselen sociale wetgeving
  • Kenmerken van arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
  • Individueel arbeidsrecht
  • Collectieve arbeidsverhoudingen
  • Sociale zekerheid voor werknemers
  • Algemeenheden inzake het sociaal statuut van zelfstandigen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

  • Materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap 
  • Cursusmateriaal van de lector
  • Meest recente versie van het handboek Laurysens, L. & Van Robbroeck, W., Praktisch sociaal recht. Berchem, uitgeverij De Boeck.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00