Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Praktisch verzekeringsrecht33766/2146/2122/1/40
Studiegids

Praktisch verzekeringsrecht

33766/2146/2122/1/40
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Buys Carl, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Praktisch verzekeringsrecht behandelt de belangrijkste wettelijke bepalingen m.b.t. het verzekeringswezen.

Het olod Praktisch verzekeringsrecht bereidt voor op de opdracht bij een verzekeringsmakelaar in Werkplekleren 3: Bedrijf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student legt de basisprincipes van het verzekeringsrecht uit
De student omschrijft de administratieve procedures en past ze toe
De student vindt de verschillende bronnen van het verzekeringsrecht terug en gebruikt ze
De student benoemt de verschillende soorten verzekeringen en licht ze toe
De student benoemt de verschillende spelers op de verzekeringsmarkt
De student herkent de meest gangbare termen die gebruikt worden in de verzekeringswereld
De student prioriteert verzekeringsstukken (dagvaarding, …)
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student volgt de wetswijzigingen en evoluties inzake verzekeringsrecht op

Leerinhoud

 • Basisbegrippen verzekeringsrecht:
  • Aansprakelijkheid
  • BA
  • Omnium
  • Vrijstelling
  • Rechtsbijstand
  • Opzeg
  • Schorsing
 • Soorten verzekeringen
  • Wettelijke en niet wettelijke
  • Privé versus onderneming
 • Administratieve verplichtingen en procedures (o.a. MIFID en IPID)
 • Spelers op de verzekeringsmarkt

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • Meest recente versie van het handboek DE GRAEVE, M. & GYSELAERS, M., Praktisch verzekeringsrecht. Berchem, Uitgeverij De Boeck.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00