Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Anderstalige communicatie 133768/2146/2122/1/11
Studiegids

Anderstalige communicatie 1

33768/2146/2122/1/11
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuypers Maryse, Tetreau Clemence
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Anderstalige communicatie 1 behandelt de actieve en passieve taalvaardigheden in het Frans en het Engels vanuit het perspectief van de zakelijke context van een juridisch-administratief medewerker.

Het olod Anderstalige communicatie 1 bereidt voor op het uitoefenen van administratieve taken in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: De gegradueerde communiceert inzake de eigen juridische en administratieve werkzaamheden met collega's, cliƫnten en externen met een diverse achtergrond en zet daarbij meerdere talen in.
De student vertaalt eenvoudige zakelijke termen van het Nederlands naar het Frans en vice versa
De student stelt zich professioneel voor in het Frans
De student telt en rekent in het Frans
De student voert een eenvoudig zakelijk telefoongesprek in het Frans
De student past de basisregels van de Franse grammatica correct toe
De student vertaalt eenvoudige zakelijke termen van het Nederlands naar het Engels en vice versa
De student stelt zich professioneel voor in het Engels
De student telt en rekent in het Engels
De student past de basisregels van de Engelse grammatica correct toe
De student voert een eenvoudig zakelijk telefoongesprek in het Engels

Leerinhoud

  • Franstalige juridische en zakelijke woordenschat en uitdrukkingen
  • Engelstalige juridische en zakelijke woordenschat en uitdrukkingen
  • Grammatica
  • Functioneel taalgebruik in het Frans en Engels

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

  • Meest recente versie van het handboek van RAES, M. & DE CLERCQ, F., Grammaire trajet: Franse basisgrammatica voor Nederlandstaligen., Kalmthout,  Pelckmans.
  • Materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.
  • Meest recente versie van het handboek van DECOCK, E. & WEUTS, A. Engels 1/1&2: Legal Topics
  • Meest recente versie van het handboek van DECOCK, E. & WEUTS, A. English Grammar and Exercises.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Evaluatie
Voorwaarden:
- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap
- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)
- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)
Evaluatie
Gevolgen:
- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht
- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek
- Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Evaluatie
Voorwaarden:
- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap
- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)
- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)
Evaluatie
Gevolgen:
- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht
- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek
- Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment