Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Anderstalige communicatie 233773/2146/2122/1/84
Studiegids

Anderstalige communicatie 2

33773/2146/2122/1/84
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuypers Maryse, Heremans Ann, Tetreau Clemence
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Anderstalige communicatie 2 (Frans/Engels) behandelt de actieve taalvaardigheden (spreken en schrijven) in het Frans en het Engels. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het functioneel taalgebruik binnen de zakelijke wereld.

het olod Anderstalige communicatie 2 (Frans/Engels) bereidt de student voor op de communicatie in de professionele context.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: De gegradueerde faciliteert en ondersteunt het contact met de cliënt bij juridische en administratieve dienstverlening.
De student legt een Franse zakelijke tekst in zijn/haar eigen bewoordingen uit
De student legt een Engelse zakelijke tekst in zijn/haar eigen bewoordingen uit
06: De gegradueerde communiceert inzake de eigen juridische en administratieve werkzaamheden met collega's, cliënten en externen met een diverse achtergrond en zet daarbij meerdere talen in.
De student schrijft een eenvoudig zakelijke brief in het Frans
De student beantwoordt een telefonische oproep in het Frans volgens de professionele conventies
De student presenteert de hoofdpunten uit een zakelijke presentatie, documentaire, informatieve video in het Frans
De student voert een gesprek in het Frans met collega's en cliënten volgens de professionele conventies
De student schrijft een eenvoudige, zakelijke brief in het Engels
De student beantwoordt een telefonische oproep in het Engels volgens de professionele conventies
De student voert een gesprek in het Engels met collega's en cliënten volgens de professionele conventies
De student presenteert de hoofdpunten uit een zakelijke presentatie, documentaire, informatieve video in het Engels
De student stelt een CV op in het Frans
De student stelt een CV op in Het Engels

Leerinhoud

- Actieve taalvaardigheden Frans en Engels

- Uitbreiding zakelijke en algemene woordenschat en grammatica die vereist zijn om te communiceren als administratief bediende:

-zakelijke brief schrijven

-cv schrijven

-presentatie over een eenvoudig zakelijk thema

-telefoongesprek

-gesprek met klanten en collega's

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.

- Cursusmateriaal van de lector.

- meest recente versie van het handboek van raes, M. & De Clercq, F., Grammaire Trajet. Franse basisgrammatica voor Nederlandstaligen, Kalmthout, Pelckmans.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00Evaluatie
Voorwaarden:
- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap
- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)
- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)
Evaluatie
Gevolgen:
- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht
- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek
- Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00EvaluatieVoorwaarden:- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)EvaluatieGevolgen:- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek - Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment