Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren 4: (lokale) overheden33774/2146/2122/1/21
Studiegids

Werkplekleren 4: (lokale) overheden

33774/2146/2122/1/21
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Gondry Sven, Heremans Ann, Van Put Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 4: (Lokale) overheden behandelt het verloop van een rechtbank- en gemeente-/districtsraadszitting en de werking van een dienst burgerzaken op een gemeente.

het olod Werkplekleren 4: (Lokale) overheden bereidt voor op een juridisch-administratieve baan in een rechtbank, gemeente-/districtsbestuur en een dienstverleningsfunctie in een gemeentedienst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: De gegradueerde maakt in overleg met de leidinggevende het oOntwerp van juridische standaarddocumenten en -regelingen op.
De student beschrijft de diverse documenten waarmee de dienst burgerzaken te maken krijgt en duidt het (juridische) belang van deze documenten in de werking van de overheid
04: De gegradueerde maakt officiƫle en juridische ontwerpverslagen en notulen.
De student maakt een feitenrelaas van de rechtszaak die hij/zij bijwoont
De student bespreekt de aanwezige actoren/partijen van een rechtszitting
De student maakt een verslag van het verloop van een rechtszitting
De student maakt een verslag van een gemeenteraad/districtsraad
De student maakt een visueel overzicht van de manier waarop een gemeentebesluit tot stand komt
06: De gegradueerde communiceert inzake de eigen juridische en administratieve werkzaamheden met collega's, cliƫnten en externen met een diverse achtergrond en zet daarbij meerdere talen in.
De student verklaart de juridische terminologie van een rechtszitting
08: De gegradueerde bewaakt de kwaliteit van de administratieve juridische procedures binnen zijn/haar bevoegdheid, signaleert verbeterpunten aan de leidinggevende en formuleert verbetervoorstellen.
De student volgt de werking van de dienst burgerzaken van een gemeente op
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student omschrijft hoe een gemeentebesluit tot stand komt
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student reflecteert over zijn/haar professionele ontwikkeling binnen de context van (lokale) overheden
13: De gegradueerde voert de juridisch ondersteunende taken nauwkeurig, discreet en deontologisch correct uit.
De student houdt zich aan de deontologische code

Leerinhoud

  • Opmaken van een feitenrelaas.
  • Opmaken van een verslag van een rechtbankzitting, gemeente-/districtsraadszitting, werking van een dienst burgerzaken.
  • Opstellen van een verklarende woordenlijst.
  • In kaart brengen van het proces waarmee een gemeente-/districtsraadszitting tot stand komt.
  • Meewerken in een dienst burgerzaken van een gemeente.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Taakfiche werkplekleren 4: (lokale) overheden

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werkplekleren en/of stage54,00 uren
Werktijd buiten de contacturen41,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Evaluatie
Voorwaarden:
- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap
- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)
- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)
Evaluatie
Gevolgen:
- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht
- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek
- Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Evaluatie
Voorwaarden:
- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap
- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)
- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)
Evaluatie
Gevolgen:
- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht
- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek
- Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment