Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bedrijfsmanagement 233781/2146/2122/1/65
Studiegids

Bedrijfsmanagement 2

33781/2146/2122/1/65
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Heremans Ann, Kasprzak Ernie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bedrijfsmanagement 2 behandelt de basisprincipes van boekhouden en financieel management.Het olod Bedrijfsmanagement 2 bereidt  de student voor op het administratief ondersteunen van de leiding van de organisatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07: De gegradueerde llevert i.f.v. beleidsplanning: Levert in functie van de beleidsplanning van de organisatie de gevraagde gegevens aan de leidinggevende.
De student beschrijft de werking van de boekhoudkundige functie in de organisatie
De student verklaart de opmaak van een factuur
De student boekt eenvoudige transacties volgens de principes van het dubbelboekhouden
De student beschrijft de grote lijnen van het boekhoudplan
De student beschrijft begrippen zoals activa, passiva, eigen vermogen, kosten, inkomsten, balans …
De student beschrijft de doelstellingen van de financiële functie
De student verklaart de belangrijkste financiële ratio's zoals liquiditeit, solvabiliteit, omzet, cashflow, rendement, fiscale aftrek …
De student legt het verband uit tussen de boekhouding en de financiële afdeling enerzijds en de kernactiviteiten van de organisatie/bedrijf

Leerinhoud

- Basisbegrippen van dubbel boekhouden

- De jaarrekening: balans, resultatenrekening, cashflow

- Financieel management voor kleinere en middelgrote ondernemingen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap

- Cursusmateriaal van de lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Evaluatie
Voorwaarden:
- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap
- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)
- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)
Evaluatie
Gevolgen:
- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht
- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek
- Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00EvaluatieVoorwaarden:- De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.- De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap- Elke afwezigheid bij ondermeer een presentatie, opdracht ... dient gewettigd te zijn (doktersattest)- Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline (op voorhand medegedeeld tijdens de les en op de elektronische leeromgeving Digitap)EvaluatieGevolgen:- De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement- Bij het niet naleven van de deadlines voor het inleveren van een opdracht waarbij de aanwezigheid van de student niet vereist is, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht- Bij evaluatiemomenten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is, kan een inhaalmoment gevraagd worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de student om ingeval van een gewettigde afwezigheid binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector teneinde een inhaalmoment vast te leggen dat zal doorgaan in de inhaalweek - Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment of inhaalmoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment