Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
De organisatie en de vrijwilliger34468/2224/2122/1/82
Studiegids

De organisatie en de vrijwilliger

34468/2224/2122/1/82
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Postgraduaat Vrijwilligerswerk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Titularis: Proost Sarah
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, Stinkens Wim, Svensson Sven, Vanceulebroeck Valérie, Walravens Lieve
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 175,00 uren

Korte omschrijving

In deze module leggen we de basis van de organisatie, waar wil je naartoe met je vrijwilligersbeleid dit aan de hand van SMART doelen. Je leert dit te integreren in de missie en visie van je organisatie. Hierna wordt er aangeleerd hoe je stap voor stap deze doelen kan behalen.
Verder staan we voornamelijk stil bij je eigen manier van denken, en de voorbereidingen die nodig zijn om een geslaagde vrijwilligerswerking uit te bouwen.
We gaan traditionele en niet traditionele actoren/belanghebbende/potentiële partners onderzoeken, en bepalen welke we nodig hebben om onze doelstellingen te behalen. Je leert je netwerk in kaart te brengen.
Op basis van de resultaten van dit relevante netwerk leer je welke communicatie vormen en wervingskanalen hier bij het meeste geschikt zijn om je gewenste doelgroep te bereiken via de pirate funnel.

Begincompetenties (tekst)

We verwachten van de student dat hij werkzaam is binnen een organisatie, of dat hij bereid is op zoek te gaan naar een organisatie waar hij het geleerde kan implementeren. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student is in staat om doelgericht vanuit lange termijn doelstellingen een impactvol vrijwilligersbeleid uit te bouwen en te onderhouden.
De student kan een duidelijke toekomstgerichte missie en visie formuleren.
De student kan SMART en OKR doelen formuleren gebaseerd op eerder geformuleerde toekomstvisie.
De student kan vanuit zijn missie en visie een duidelijk competentie profielen opstellen.
De student kan een organigram van zijn organisatie opstellen.
De student kan een netwerk analyse uitvoeren, en effectief de juiste partners in kaart brengen.
De student kent het principe community service learning.
De student kent de principes van design thinking.
De student kan co creatief aan de slag gaan met scholen en studenten.
De student kan co creatief aan de slag gaan met bedrijven.
De student kent het principe van sociaal maatschappelijk betrokken ondernemen.
De student kent de verschillende online en offline wervingskanalen.
De student kan zijn online en offline wervingskanalen op een efficiënte manier in zetten in de werving en communicatie om zijn SMART doelen te bereiken en leert deze verder te verfijnen.
De student kent de pirate funnel en kan deze toepassen op zijn eigen organisatie.
De kan student kan zijn communicatie aanpassen aan de doelgroep die hij wilt bereiken ( scholen, bedrijven, sterke en kwetsbare vrijwilligers,…)
De student kan op een heldere korte en duidelijke manier communiceren welke toegankelijk is voor iedereen.

Leerinhoud

• Missie en visie
• HR- competentie en profiel
• Verbreding vb studenten en scholen
• Verbreding vb. Werknemers en bedrijven
• Wervingskanalen
• De pirate Funnel
• Klare taal (communicatie)
• Wervingscommunicatie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen143,00 uren