Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
De vrijwilliger in de organisatie34469/2224/2122/1/19
Studiegids

De vrijwilliger in de organisatie

34469/2224/2122/1/19
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Postgraduaat Vrijwilligerswerk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Titularis: Proost Sarah
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, Stinkens Wim, Svensson Sven, Vanceulebroeck Valérie, Walravens Lieve
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 175,00 uren

Korte omschrijving

In deze module gaan we dieper in op de concepten van “de organisatie en de vrijwilliger”. Hier gaat je voornamelijk aan de slag aan de hand van experimenten. We staan stil bij de verschillende fase binnen het werken met alle soorten vrijwilligers. Gaande van het onthaal, motivatie, retentie tot er voor zorgen dat de mensen ook effectief blijven binnen de organisatie.
Binnen dit onderdeel gaan we ons verder verdiepen in het wervings proces, en gaan we kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat vrijwilliger ook effectief starten binnen de organisatie. Tot slot gaan we ons verdiepen in diverse technieken om er voor te zorgen dat de vrijwilligers ook binnen de organisatie aan de slag blijven.

We leren diverse gesprekstechnieken om ook moeilijke thema's bespreekbaar te maken. De presentie benadering is hier bij de uitgangsbasis, om dan geleidelijk aan verder te gaan naar oplossingsgericht coachen, feedback geven, verbindende communicatie en conflicthantering.

We leren hoe we de verschillende fase binnen het werken met vrijwilligers kunnen digitaliseren en automatiseren en aan te passen aan de moderne en digitale samenleving.

Op het einde van deze module staan we stil bij het opstelen van groeiteams om op een efficiente manier te experimenteren en evalueren en dien je de verschillende stappen toe te passen op je eigen organisatie en wervingscommunicatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student is in staat om doelgericht vanuit lange termijn doelstellingen een impactvol vrijwilligersbeleid uit te bouwen en te onderhouden.
De student leert op een goede manier mensen aan te trekken en behouden binnen zijn organisatie.
De student leert hoe ze digitale tools kunnen gebruiken in de verschillende stappen binnen het werken met vrijwilligers.
De student leert in groep te co creeëren.
De student leert zijn communicatie en vrijwilligersbeleid te evalueren en bij te sturen.
De student kan zelfstandig binnen zijn eigen werking een groeiteam opstarten, die verantwoordelijk is voor de groei binnen de organisatie.
De student kan een digitaal experiment opstarten.

Leerinhoud

- Activation
- Retention
- Online tools voor experimenten en opschaling
- Groeiteams
- Opzetten van experiment


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen32,00 uren
Werktijd buiten de contacturen133,00 uren