Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Eindopdracht34471/2224/2122/1/87
Studiegids

Eindopdracht

34471/2224/2122/1/87
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Postgraduaat Vrijwilligerswerk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Proost Sarah
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, Stinkens Wim, Svensson Sven, Vanceulebroeck Valérie, Walravens Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Korte omschrijving

Gedurende de postgrauaat maakt sde tudent kennis met verschillende technieken, methodieken en tools. Binnen de eindopdracht stelt de student een actieplan op voor een gemoderniseerd, en toekomst gerichte vrijwilligerswerking. Dit actieplan is gebaseerd op eerder opgezetten experimenten vanuit de opleiding. De experimenten worden geevalueerd en bij gestuurd en vormen zo een geïntegreerd onderdeel van de opdracht. De resulaten worden gepresentereerd op de slot dag.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student is in staat om doelgericht vanuit lange termijn doelstellingen een impactvol vrijwilligersbeleid uit te bouwen en te onderhouden.
De student kan een actieplan opstellen.
De student kan eerder uitgevoerde experimenten evalueren en bij sturen.
De kan zijn actieplan inspirerend weer geven.

Leerinhoud

- De student kan een actieplan opstellen
- De student kan eerder uitgevoerde experimenten evalueren en bij sturen
- De kan zijn actieplan inspirerend weer geven.