Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Meet- en regeltechnieken ENE32598/2189/2122/1/88
Studiegids

Meet- en regeltechnieken ENE

32598/2189/2122/1/88
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Geerts Randy, Van de Peer Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 52,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Kennis verwerven van de basisprincipes voor het meten van druk, niveau, debiet en temperatuur in diverse industriële omgevingen en hun typische randvoorwaarden. De bedoeling is dat studenten een meetsysteem of -technologie herkennen, en tot slot een gemotiveerde selectiebepaling (soort en type meetsysteem) kunnen maken op basis van de gestelde eisen. Deze basiskennis moet uiteindelijk ook resulteren in het volgens de regels van de kunst installeren van de diverse meetsystemen met het oog op veiligheid, meetnauwkeurigheid, tolerantie, enz ...!

Het tweede deel van deze cursus betreft de moderne technologieën waarop 'slimme' gebouwbeheersystemen gebaseerd zijn, en in welke richting deze sensoren en sturende systemen evolueren.(IoT)

De typische sensoren uit dit vakgebied komen uiteraard aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om de verschillende meetprincipes te onderkennen en te verklaren.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om de juiste selectie van meetprincipes en meetinstrumenten te maken.
03. ONTWERP
De student is in staat om de benodigde en juiste meetprincipes aan een ontwerp toe te voegen.
De student is in staat om op basis van de aangeleerde principes- nieuwe meettechnieken en -toestellen snel te kunnen assimileren.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om de installatievoorwaarden op te zoeken en te respecteren.
06. VERBETERING
De student is in staat om nieuwe metingen en meetprincipes toe te voegen in bestaande kringen om het regelproces te optimaliseren.

Leerinhoud

 • Inleiding en kadering van procesmeetprincipes.
  - Temperatuurmetingen.
  - Druk- en drukverschilmetingen.
  - Debietmetingen.
  - Niveaumetingen.
 • Energiegerelateerde meettechnieken zoals Totalizers voor afrekeningsdoeleinden.
 • Inleiding in gebouwenbeheer volgens de huidige stand der techniek en Smart Buildings
 • Edge computing via Raspberry Pi en het leren kennen van de mogelijkheden van sensing en acting
 • Inleiding en kadering van het Labo Smart Buildings, opdat we in het labo meteen 'hands-on' aan de slag kunnen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Meetsensoren en cursus Meettechnieken ENE, departement WT - opleiding Elektromechanica en Energiemanagement.
 • PowerPoint presentaties die digitaal ter beschikking worden gesteld via digitaal leerplatform.
 • Kennisclips die via Digitap ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00