Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Ondernemerschap25394/2189/2122/1/77
Studiegids

Ondernemerschap

25394/2189/2122/1/77
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert in dit opleidingsonderdeel meer over de concrete werking van bedrijven. Naast een aantal macro-economische aspecten (arbeidsverdeling, globalisering, beroepsethiek) wordt ingezoomd op structuren om een (productie-)bedrijf efficiënt te organiseren. Hoe kan een productieflow in kaart gebracht worden en optimaal aangestuurd worden, welke werkvormen zijn daarvoor geschikt, … Concepten zoals just-in-time en “lean manufacturing” worden toegelicht. Verder leer je ook hoe risico’s kunnen ingeschat en geëvalueerd worden, met het oog op een optimale beschikbaarheid van de resources. Een bedrijf kan slechts aangestuurd worden door competente teams van medewerkers. Een aantal modellen van gedragstypologie, leiderschap en aspecten van strategisch management komen hierbij aan bod. Verder leer je ook hoe de ideale mix van een productieproces kan georganiseerd worden om een maximale opbrengst te bekomen. 
Ook financiële aspecten en kwaliteitssystemen voor de bedrijfsvoering komen aan bod. Balansanalyse en investeringsbeslissingen worden uitvoerig behandeld waardoor de student in staat moet zijn om de financiële gezondheid van een bedrijf te kunnen inschatten.
Aan het eind van de cursus onderzoeken we belangrijke multiculturele aspecten voor internationaal ondernemen. Kortom, deze cursus geeft je een heel breed zicht in diverse domeinen gerelateerd aan het industriële bedrijfsleven.

Leerinhoud

• omgevingsfactoren en organisaties (arbeid, globalisering, beroepsethiek, normen en waarden, competente organisatievormen, veiligheid);
• management en leiderschap (leerproces, leiderschap, motivering van medewerkers, strategisch management van organisaties);
• productieprocessen en bedrijfsplanning (stuk-, serie- en celproductievomen, bedrijfsplanning, lean production technieken);
• systeembeschikbaarheid en risicobeheer (onderhoud, MTBF, OEE, Product Lifecycle Management, KPI's, risicoanalyses, SLA);
• voorraadbeheer, -kosten en financiële rekenkunde (economische bestelgrootte, kostensoorten, budgettering, balans en ratio-analyse);
• kwaliteitsmodellen (EFQM, ISO9000, QS9000, ISO14001);
• balansanalyse, resultatenrekening 
• liquiditeits-/solvabilteitsratio's, rendement van een onderneming, 
• Investeringsanalyse voor een onderneming
• internationaal ondernemen (exportaspecten, INCOTERMS logistieke verantwoordelijkheden, multiculturele communicatie).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Economie, wat doe je ermee? - Karolien Van Riel - Owl Press - 1ste editie;
• Lesnota's en Powerpointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving;
• Voorbeeld oefeningen en voorbeeld examenvragen worden digitaal ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving;
• AP Handboek: Geubels, R. (2019). Bedrijfsmanagement, Departement Wetenschap en Techniek. Antwerpen: Universitas; 
• AP Handboek: Geubels, R. (2019). Oefenboek Bedrijfsmanagement, Departement Wetenschap en Techniek. Antwerpen: Universitas; 
• Renkema, J. (2005). Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu. (263 p.; ISBN 90 12 10826 8); 
• aanbevolen: wetenschappelijk rekenmachine. 

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Openboek examen waarbij ALLEEN gebruik kan gemaakt worden van de theoriesyllabus.
Volgende bronnen mogen NIET gebruikt worden, en zijn derhalve uitgesloten:
- het oefenboek,
- de les-powerpoints,
- eigen aantekeningen
- alle informatiebronnen, anders dan het theoriesyllabus.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Openboek examen waarbij ALLEEN gebruik kan gemaakt worden van de theoriesyllabus.
Volgende bronnen mogen NIET gebruikt worden, en zijn derhalve uitgesloten:
- het oefenboek,
- de les-powerpoints,
- eigen aantekeningen
- alle informatiebronnen, anders dan het theoriesyllabus.

Toetsing (tekst)

Bij veelvoudige fouten op het Nederlandse taalgebruik (in het bijzonder spelling en zinsbouw) brengen we twee punten (10%) in mindering op de totaalscore van het examen.
Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.