Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Programmeren Intro35074/2154/2122/1/30
Studiegids

Programmeren Intro

35074/2154/2122/1/30
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Brandt Rik, De Brabandere Ann, De Deken Dany, Maes Sven, Nys Vincent, Spaas Peter, Van Camp Vincent, Van den Poel Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Webprogrammeren.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Programmeren Intro behandelt de kerntechnieken van het programmeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal C#, maar de aangeleerde concepten zijn overdraagbaar naar de meeste moderne programmeertalen. Het olod Programmeren Intro bereidt voor op het olod Programmeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Ontwerpen: Maakt op basis van de analyse een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de programmeertaal en -methodiek en stemt hiervoor af met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider. Houdt rekening met de vooropgestelde methodiek en doelstellingen tijdens de uitvoering van het project.
De student hanteert op correcte wijze begrippen zoals variabelen, datatypen, declaraties, operatoren, expressies, statements, typeconversie.
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student maakt gebruik van controlestructuren en andere technieken van gestructureerd programmeren (if, loops etc.).
De student maakt gebruik van de bibliotheek van de ontwikkelomgeving en de bijbehorende hulpmiddelen voor foutopsporing (compilers, debuggers).
De student respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules).
De student schrijft eenvoudige algoritmes.
De student maakt gebruik van arrays.
De student ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen.
11: Levenslang leren: Volgt relevante IT-evoluties op en ontwikkelt en verbetert continu de eigen praktijk. Identificeert de behoefte aan eigen ontwikkelingsnoden.
De student interpreteert en verklaart foutmeldingen

Leerinhoud

Basiskennis over programmeren in C#:

 • Programmeerconcepten
 • Leren programmeren met een IDE
 • Fouten in code opsporen
 • Variabelen en identifiers
 • Expressies en statements
 • Methoden
 • Selectie- en iteratiestructuren

Verdere opbouw over programmeren in C# (.NET):

 • Inleiding tot klassen en objecten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)117,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Momentopname op examen

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.

Monitoraat (dagtraject)
Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend.