Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
BTW/135190/2196/2122/1/91
Studiegids

BTW/1

35190/2196/2122/1/91
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket aanvullingstraject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vrancken Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2 of Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.10.2021 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: mondeling examen via teams, open boek, 25 min examentijd

Zie Digitap voor aanvullende informatie.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De btw-wetgeving is complex, maar (vaak) logisch. De bedoeling is om de logica van deze (in grote mate) Europese wetgeving te doorgronden. De btw-wetgeving is pragmatisch, dossiers zijn onderling moeilijk vergelijkbaar. Rechtsspraak en rechtsleer helpen om een en ander te doorgronden. De cursus wordt onderbouwd met tal van voorbeelden uit de praktijk.

Begincompetenties (tekst)

Zie "algemene toelatingsvoorwaarden".

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
Je past wetsartikels toe in een specifieke casus.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
Je legt de BTW-principes en -mechanismes uit.
Je stelt de diverse fiscale aangiftes op.
Je bereidt bedrijfsgebonden documenten volgens de geldende wettelijke normen voor.
Je past de fiscale, parafiscale en boekhoudkundige wetgeving correct toe.
Je analyseert de fiscale impact op een transactie.
Je verklaart de wisselwerking van BTW en andere wetgevingen.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
Je past de gehele BTW-wetgeving toe vanuit een internationale context.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
Je past de fiscale actualiteit toe, afgestemd op de organisatie, op de rechts- of natuurlijke persoon en op de transactie.

Leerinhoud

 • Plaatsing, toepassingsgebied en mechanisme

 • Btw-verplichtingen
 • Aftrekbare en verschuldigde btw: algemene principes
 • Niet-aftrekbare btw
 • Soorten btw-belastingplichtigen
 • Medecontractant
 • Intracommunautaire verrichtingen, in- en uitvoer
 • Mechanismem van verlegging
 • Documenten

Studiematerialen (lijst)

Belasting over de toegevoegde waardeVerplicht€ 25,00
 • Auteur: J.Vervoort
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijke evaluatie 180 min toepassingsvragen en oefeningen, open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijke evaluatie 180 min toepassingsvragen en oefeningen, open boek

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.