Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Publication DesignLab III35140/2190/2122/1/82
Studiegids

Publication DesignLab III

35140/2190/2122/1/82
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Grafimediatechnologie
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Labs jaar 2 sem 3: IDL, PDL
  • Labs jaar 2 sem 3: MDL, PDL
  • Print & Creation
  • Print & Creation + Print & Production
  • Print & Production
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bouckaert Pascal, Debeuf Ann, De Vuyst Marijke, Draulans Frederik, Gossé Joke, Hendrickx Sanne, Nijssen Wes, Paesmans Miet, Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Publication DesignLab I EN geslaagd of getolereerd voor Publication DesignLab II EN binnen trajectschijf 1 al minstens 33 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Publication Software I EN simultaan te volgen met Print & Digital I.

Korte omschrijving

Bij Publication DesignLab III pas je de vaardigheden en skills die je aanleert in de onderliggende vakken toe in grotere projectopdrachten. Net zoals in Publication DesignLab II wisselen hoorcolleges en feedbackmomenten elkaar af terwijl we ons verder verdiepen in de publication design principes.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je benadert een opdracht/briefing als een communicatievraagstuk waarbij jij de eisen en wensen van de opdrachtgever en eindgebruiker inventariseert en bijkomende vragen m.b.t. een mediaoplossing definieert.
Explore
Je vertaalt de eisen en wensen van de opdrachtgever en eindgebruiker volgens de basis design principes om tot een gepaste technische en vormelijke oplossing te komen.
Materialize
Je voert zelfstandig testen uit waarbij je alle stakeholders betrekt en de resultaten analyseert om de kwaliteit van je mediaoplossing te verbeteren.
Professionaliseren
Je reflecteert op jouw individuele vaardigheden qua plannen en organiseren van een projectopdracht binnen dit Lab en besluit voor jezelf waar je positieve - en werkpunten liggen.
Communiceren
Je verduidelijkt je ideeën en motiveert daarbij je ontwerpkeuzes aan anderen tijdens feedback- en presentatiemomenten.

Leerinhoud

In Publication DesignLab III komen volgende onderwerpen aan bod:

 • je wordt ondergedompeld in de wereld van boeken-, magazine- en krantenlayout.
 • Je start een opdracht vanuit een briefing van de klant en doorloopt aan de hand van een workflow verschillende stappen.
 • De opdracht omvat een aantal uiteenlopende uitingen, waardoor je flexibel en creatief moet nadenken over de eisen van de klant en de uitwerking.
 • Gebruik van de juiste beelden, typografie en kleur zijn hier een onderdeel van.
 • Dit wordt altijd afgetoetst aan de hand van je onderzoek in combinatie met de vraag van de klant en de doelgroep.
 • Je leert aan de hand van groepsfeedback je eigen werk te verbeteren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht80,00verschillende indienmomenten tijdens de lesweken en een finale verdediging in de examenperiode
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00je toont een positieve houding en grijpt leerkansen aan
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00herwerkte projectopdracht

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.