Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Print & Digital I35142/2190/2122/1/53
Studiegids

Print & Digital I

35142/2190/2122/1/53
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Grafimediatechnologie
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Labs jaar 2 sem 3: IDL, PDL
  • Labs jaar 2 sem 3: MDL, PDL
  • Print & Creation
  • Print & Creation + Print & Production
  • Print & Production
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bouckaert Pascal, Debeuf Ann, De Vuyst Marijke, Gossé Joke, Hendrickx Sanne, Nijssen Wes, Paesmans Miet, Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Print & Digital I is een onderliggend vak van Publication DesignLab III dat een combinatie is van theorie en opdrachten en waarbij we regelmatig door externen mee genomen worden in hun verhaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je brengt de evolutie van de grafische vormgeving (kleur, beeld, layout, typografie, doelgroep, stijl) in verband met actuele voorbeelden en/of je eigen ontwerp.
Je herkent en benoemt belangrijke ontwerpers, stijlen en hoogtepunten uit de geschiedenis van de grafische vormgeving.
Je interpreteert en gebruikt typografische begrippen op een correcte manier, zowel op micro- als macroniveau (terminologie, classificatie, letterkeuzes, …).
Explore
Je onderscheidt de verschillende keuzes (op vlak van papier, afwerking, druktechnieken) die kunnen gemaakt worden op productieniveau.
Je experimenteert met de basisprincipes van compositie bij het ontwerpen van meer complexe printmedia producten voor een specifieke doelgroep.
Materialize
Je bent in staat een technisch correcte PDF op te leveren voor verschillende doeleinden (drukklaar, cPDF, interactieve PDF, ...).
Je past (eenvoudig) colormanagement toe in je ontwerpen.

Leerinhoud

In Print & Digital I komen volgende onderwerpen aan bod:

 • je focust op het theoretisch deel.
 • Hoe zorg je ervoor dat een letter leesbaar blijft op print en op scherm,
 • hoe ga je om met kleurgebruik
 • en welke print/druktechniek gebruik je het best bij een opdracht.
 • Je leert hoe je een correcte opmaak moet aanleveren en wat nu net een PDF is.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00verschillende opdrachten tijdens de lesweken en in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.