Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Brand DesignLab III35143/2190/2122/1/87
Studiegids

Brand DesignLab III

35143/2190/2122/1/87
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Branding
  • Branding + Packaging
  • Grafimediatechnologie
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, IDL
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Packaging
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bouckaert Pascal, Claes Saar, Gombeer Wim, Hendrickx Sanne, Listhaeghe Erwin, Paesmans Miet, Peeters Andreas, Stoops Tim, Van Hecke Bavo
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Brand DesignLab I EN geslaagd of getolereerd voor Brand DesignLab II EN binnen trajectschijf 1 al minstens 33 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Brand Essentials I EN simultaan te volgen met Brand Technics II.

Korte omschrijving

Binnen Brand DesignLab 3 houden we de vingers aan de pols op het vlak van branding. Vertrekkende vanuit een strategische basis ontwerp je volledige visuele merkidentiteiten (logo, huisstijl, enz.). We gaan ook dieper in op ontwerpen van verpakkingsreeksen. Deze ontwerpen communiceer je op informatieve en inspirerende wijze naar de eindgebruiker.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je benadert een opdracht/briefing als een communicatievraagstuk waarbij jij de eisen en wensen van de opdrachtgever en eindgebruiker inventariseert en bijkomende vragen m.b.t. een mediaoplossing definieert.
Explore
Je vertaalt de eisen en wensen van de opdrachtgever en eindgebruiker volgens de basis design principes om tot een gepaste technische en vormelijke oplossing te komen.
Materialize
Je voert zelfstandig testen uit waarbij je alle stakeholders betrekt en de resultaten analyseert om de kwaliteit van je mediaoplossing te verbeteren.
Professionaliseren
Je reflecteert op jouw individuele vaardigheden qua plannen en organiseren van een projectopdracht binnen dit Lab en besluit voor jezelf waar je positieve - en werkpunten liggen.
Communiceren
Je verduidelijkt je idee├źn en motiveert daarbij je ontwerpkeuzes aan anderen tijdens feedback- en presentatiemomenten.

Leerinhoud

Bij BDL III komen volgende thema's aan bod:

 • Corporate branddesign
 • Merkarchitectuur
 • Naamscreatie
 • Huisstijl
 • Brand platform
 • Verpakkingsreeks

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht80,00verschillende indienmomenten tijdens de lesweken en een finale verdediging in de examenperiode
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00je toont een positieve houding en grijpt leerkansen aan
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00herwerkte projectopdracht

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.